NASA ขุดเจาะหินดาวอังคารได้สำเร็จเป็นครั้งแรกค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิต

NASA ขุดเจาะหินดาวอังคารได้สำเร็จเป็นครั้งแรกค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิต
TNN ช่อง16
11 กันยายน 2564 ( 20:41 )
46
NASA ขุดเจาะหินดาวอังคารได้สำเร็จเป็นครั้งแรกค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิต

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประกาศความสำเร็จในการขุดเจาะและเก็บตัวอย่างหินบนดาวอังคารได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยยานสำรวจเพอร์เซเวียแรนส์ (Perseverance) นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการเก็บตัวอย่างหินบนดาวเคราะห์ดวงอื่น ตัวอย่างหินบนดาวอังคารจะถูกส่งกลับมายังโลกในประมาณปี 2031 เพื่อไขปริศนาสำคัญเกี่ยวกับร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารและการทำความเข้าใจการถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่น ๆ ในอวกาศ


ยานสำรวจเพอร์เซเวียแรนส์ (Perseverance) ได้ทำการขุดเจาะก้อนหินที่มีชื่อเรียกว่า Rochette กระบวนขุดเจาะเริ่มต้นในวันที่ 6 กันยายน ตัวอย่างหินชุดแรกมีชื่อว่า Montdenier ตัวอย่างหินชุดที่สองมีชื่อว่า Montagnac ถูกขุดเจาะสำเร็จเมื่อวันที่ 8 กันยายน ตัวอย่างหินทั้งหมดถูกจัดเก็บในหลอดตัวอย่างหินเรียกว่า Mars sample tubes สำหรับก้อนหิน Rochette ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Jezero Crater พื้นที่บริเวณนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเคยเป็นบริเวณปล่องภูเขาไฟโบราณ ดินดอนสามเหลียมปากแม่น้ำที่มีการทับถมกันของตะกอนและทะเลสาบบนดาวอังคารเมื่อหลายล้านปีก่อนหากดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตพื้นที่บริเวณนี้มีโอกาสพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด 


นักวิทยาศาสตร์เลือกขุดเจาะก้อนหิน Rochette เนื่องจากภายในก้อนหินอาจเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุ เช่น เกลือที่ถูกดูซับทับถมเอาไว้บริเวณด้านในของก้อนหิน รวมไปถึงแร่ธาตุอื่น ๆ ที่สามารถนำไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศบนดาวอังคารในอดีต หลังจากทำการขุดเจาะเสร็จสิ้นแขนหุ่นยนต์ได้นำหลอดตัวอย่างหินไปจัดเก็บไว้บริเวณด้านล่างของยานสำรวจเพื่อทำการถ่ายภาพและวัดค่าต่าง ๆ ด้านเคมีของตัวอย่างหินก่อนทำการทิ้งหลอดตัวอย่างหินเอาไว้บนผิวดาวอังคารเพื่อรอยานสำรวจลำต่อไปเดินทางไปเก็บและขนส่งกลับมายังโลก 

สำหรับขั้นตอนการเก็บหลอดตัวอย่างหินกลับมายังโลก NASA ได้ใช้รูปแบบความร่วมมือกับองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ยานสำรวจจะออกเดินทางจากโลกไปถึงดาวอังคารประมาณปี 2027 ก่อนเก็บหลอดตัวอย่างหินและเดินทางกลับโลกในประมาณปี 2031 หลังจากนี้ยานสำรวจเพอร์เซเวียแรนส์ยังคงทำภารกิจสำรวจและเก็บตัวอย่างหินบนดาวอังคารต่อไป NASA มีแผนเก็บตัวอย่างหินบนดาวอังคารทั้งหมดประมาณ 31 ตัวอย่าง ปัจจุบันยานสำรวจเพอร์เซเวียแรนส์เดินทางบนผิวดาวอังคารมาแล้วระยะทางรวมกันกว่า 1.97 กิโลเมตร นับจากการลงจอดบนดาวอังคารในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง