รีเซต

แก้หมูแพง 'จุรินทร์'ห้ามส่งออกหมู3ด. เก็บสุกร 1 ล้านกินในปท. 'ประภัตร'ชี้เม.ย.ราคากลับสู่ปกติ

แก้หมูแพง 'จุรินทร์'ห้ามส่งออกหมู3ด. เก็บสุกร 1 ล้านกินในปท. 'ประภัตร'ชี้เม.ย.ราคากลับสู่ปกติ
มติชน
6 มกราคม 2565 ( 08:00 )
43
แก้หมูแพง 'จุรินทร์'ห้ามส่งออกหมู3ด. เก็บสุกร 1 ล้านกินในปท. 'ประภัตร'ชี้เม.ย.ราคากลับสู่ปกติ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ได้พิจารณาประเด็นเรื่องสุกรร่วมกันกับกรมปศุสัตว์ที่เป็นหน่วยงานดูแล การผลิตสุกรป้อนเข้าสู่ตลาด ตัวเลขปี 2564 มีการเลี้ยงสุกรป้อนเข้าสู่ตลาด ประมาณ 19 ล้านตัว แยกเป็นการบริโภคในประเทศ 18 ล้านตัว ส่งออกไปต่างประเทศประมาณ 1 ล้านตัว คาดการณ์ว่าปี 2565 จะมีสุกรหายไปจากระบบและเหลือประมาณ 13 ล้านตัว จาก 19 ล้านตัว แต่การบริโภคในประเทศประมาณ 18 ล้านตัว ทำให้ขาดสุกรเพื่อบริโภคในประเทศ 5 ล้านตัว หรือประมาณ 30 % ดังนั้น ที่ประชุมพิจารณาห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมนี้ถึง 5 เมษายน 2565 เป็นการชั่วคราว และจะพิจารณาตามสถานการณ์ว่าควรให้มีการต่ออายุหรือไม่ โดยติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด คาดช่วยให้มีหมูเป็นกลับเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมประมาณ 1 ล้านตัว

 

นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมสั่งการให้ผู้เลี้ยงที่มีปริมาณการเลี้ยงเกิน 500 ตัว ผู้ค้าส่งที่มีปริมาณเกิน 500 ตัว ห้องเย็นที่มีการเก็บสต๊อกเกิน 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องแจ้งสต๊อกให้กรมการค้าภายในรับทราบ รวมทั้งแจ้งราคาในทุก 7 วัน เริ่มวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้ทราบปริมาณหมูเป็นทั้งหมดที่อยู่ในระบบ รวมทั้งหมูแช่แข็ง แช่เย็น รวมกันทั้งประเทศว่ามีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันกับกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์จะเริ่มส่งเสริมเกษตรกรรายเล็กและรายย่อยเดิมในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ให้ผลิตลูกหมูเพิ่ม เพื่อส่งให้เกษตรกรรายเล็กและรายย่อยเลี้ยง จะใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. ภายใต้โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร เข้ามาสนับสนุน ใช้เป็นต้นทุนในการดำเนินการ คาดว่าภายใน 4 เดือน จำนวนสุกรขุนจะเพิ่มขึ้นและราคาจะปรับเข้าสู่ภาวะปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง