รีเซต

วิธีขอคะแนนแต้มใบขับขี่คืน หลังถูก "ตัดแต้มใบขับขี่" แท็กซี่ วิน คนขับรถเมล์ รถสาธารณะ เริ่ม 1 ธ.ค. 64

วิธีขอคะแนนแต้มใบขับขี่คืน หลังถูก "ตัดแต้มใบขับขี่" แท็กซี่ วิน คนขับรถเมล์ รถสาธารณะ เริ่ม 1 ธ.ค. 64
Ingonn
1 ธันวาคม 2564 ( 13:23 )
2.7K
วิธีขอคะแนนแต้มใบขับขี่คืน หลังถูก "ตัดแต้มใบขับขี่" แท็กซี่ วิน คนขับรถเมล์ รถสาธารณะ เริ่ม 1 ธ.ค. 64

เริ่มแล้ววันนี้ 1 ธ.ค. 64 กรมขนส่งใช้ระบบ "ตัดแต้มใบขับขี่" สำหรับผู้ขับรถสาธารณะ เช่น แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถเมล์ รถตุ๊กตุ๊ก และรถขนส่ง เช่น รถบรรทุก รถโดยสาร เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ลดการกระทำผิดซ้ำ หากใครทำผิดกฎหมาย จะถูกตัดแต้ม พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบแลกคะแนนคืน

 

วันนี้ TrueID จึงมาเปิดขั้นตอนขอคะแนนคืน หลังจากถูก "ตัดแต้มใบขับขี่" เพื่อให้คะแนนกลับมาเต็ม 100 ไม่ต้องพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

รถกลุ่มไหนที่ต้องระวังถูกตัดแต้มใบขับขี่

1.ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถบรรทุก รถโดยสาร)

2.ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่)

3.ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ (ตุ๊กตุ๊ก)

4.ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง)

 

 

หลักเกณฑ์การตัดคะแนนแต้มใบขับขี่

1.ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีคะแนน 100 คะแนน สำหรับใช้ในการบันทึกคะแนนและตัดคะแนน การตัดคะแนนจะแบ่งตามกลุ่มข้อหาความผิดเป็น 3 กลุ่ม ตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด กลุ่มที่ 1 ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน กลุ่มที่ 2 ตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน และกลุ่มที่ 3 ตัดคะแนนครั้งละ 30 คะแนน 

เช็กรายละเอียดกลุ่มคะแนนที่นี่ คลิก

 

2.ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 90 วัน และหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเกินกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี (นับจากวันที่ถูกตัดคะแนนครั้งแรก) จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 180 วัน

 

3.ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถกระทำความผิดร้ายแรง เช่น เสพยาเสพติดให้โทษในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ หรือขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกพักใช้ กระทำการที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของประเทศ ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น เป็นภัยต่อสังคม หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว จะถูกพักใช้ใบอนุญาตทันที และถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนนในครั้งเดียว 

 

4.ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนสามารถมาเลือกเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรเพื่อคืนคะแนนได้ด้วยตนเอง

 

 

วิธีขอคะแนนแต้มใบขับขี่คืน

1.หลักสูตรอบรมเวลา 2 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 50 คะแนน

2.หลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 100 คะแนน

 

จะได้รับคืนคะแนนที่ถูกตัดในวันที่ผ่านการอบรมทดสอบ หากไม่ผ่านการทดสอบสามารถขอเข้ารับการทดสอบใหม่ได้อีก 3 ครั้งภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ขอเข้ารับการอบรมและทดสอบครั้งแรก โดยคะแนนที่ได้คืนรวมกับคะแนนคงเหลือต้องไม่เกิน 100 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมเพื่อคืนคะแนนได้ปีละ 1 ครั้ง (ตามปีปฏิทิน)

 

สำหรับผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้น โดยมีสิทธิขอเข้ารับการอบรมได้ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่อผ่านการอบรมและทดสอบและพ้นกำหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาต จะได้รับคะแนนคืนกลับมาเป็น 100 คะแนน

 

สำหรับผู้ถูกตัดคะแนนหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ประสงค์เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขอคืนคะแนน สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานใบอนุญาตขับรถหรือบัตรประจำตัวประชาชน ณ กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

 

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

 

ข่าวเกี่ยวข้อง 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง