รีเซต

ต่อใบขับขี่รถล่วงหน้า 6 เดือน มาดูวิธีกันเลย!

ต่อใบขับขี่รถล่วงหน้า 6 เดือน มาดูวิธีกันเลย!
มติชน
1 เมษายน 2564 ( 07:24 )
309
ต่อใบขับขี่รถล่วงหน้า 6 เดือน มาดูวิธีกันเลย!

 

ข่าววันนี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก ขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ทุกประเภท

 

ต่ออายุใบอนุญาตรถ ชนิดไหนได้บ้าง ?

 

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถบดถนน
 • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 

โดยให้สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ก่อนใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน จากเดิมกำหนดไว้เพียง 3 เดือน

 

 

 

เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ครอบครองใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถสาธารณะมีจำนวนมากขึ้น ในขณะที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการให้บริการประชาชน รวมถึงได้นำระบบอบรมออนไลน์ e-Learning เข้ามาช่วยลดขั้นตอนแล้ว ทว่ายังไม่สามารถรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชนได้ทั้งหมด ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้แก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มระยะเวลาดำเนินการให้มากขึ้น จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน

 

ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์และขยายโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีเวลาในการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถมากขึ้น พร้อมขยายระยะเวลารับรองผลการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากเดิมมีอายุรับรอง 90 วัน เป็น 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการอบรมให้สอดคล้องกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

 

 

 

ต่อใบอนุญาตขับรถ ต้องอบรม e-Learning

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาิรถ ต้องอบรม e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองจากสถานที่ใดก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้ขยายระยะเวลารับรองผลการอบรมออนไลน์ให้มีอายุ 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการอบรม

 

การอบรม e-Learning มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

 

 • การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
 • การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง ก
 • การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 • การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป

 

 

ต่อใบอนุญาตขับรถจองคิวล่วงหน้าได้ที่นี่ ?

 

ผู้ต้องการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถขอให้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue ดาวน์โหลดฟรี

iOS : https://apple.co/2GIHARd

แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO

เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://gecc.dlt.go.th 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง