ยินดีต้อนรับสู่ ทรูไอดี

ทำความรู้จักประเภทของ ใบขับขี่

ทำความรู้จักประเภทของ ใบขับขี่
Oopsoi5
24 พฤศจิกายน 2563 ( 12:28 )
3.7K
ทำความรู้จักประเภทของ ใบขับขี่

สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ คงจะอยากทราบกันบ้างว่าจริงๆ แล้ว ใบขับขี่มีกี่ประเภทกันบ้าง แล้วหากเราไปทำใบขับขี่รถยนต์แบบที่ใช้กันอยู่ต้องใช้ใบขับขี่ประเภทไหน หรือหากใครที่ทำงานรับจ้างขับรถบรรทุกต้องไปทำใบขับขี่ประเภทไหน แล้วหากต้องการไปขับรถยนต์ในต่างประเทศต้องสอบใบขับขี่ประเภทไหน  ใบขับขี่แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และค่าบริการเขาคิดเท่าไหร่กันบ้าง วันนี้ trueID news มีเกร็ดความรู้ที่จะมาแบ่งปันกันให้ได้ทราบไว้ ก่อนที่จะไปทำใบขับขี่

 

 ประเภทใบขับขี่

 

ประเภทของใบขับขี่ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามลักษณะของการใช้งาน คือ

 

 1) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล 

 

 2) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท

 

โดยทั้ง 2 ประเภท นี้ มีความแตกต่างหรือความเหมือนกันอย่างไรกันบ้าง ดังนี้

 

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล คือ การอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคล หรือใช้สำหรับโดยสารส่วนตัว โดยสามารถขับขี่ขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวได้  แต่ต้องจำกัดน้ำหนักในการขนส่งอยู่ที่ 1,600 กิโลกรัม และ ต้องใช้สำหรับการขนส่งที่ไม่ใช่การรับจ้าง

 

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท  คือ ใบอนุญาตประเภทให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งได้ทุกประเภท ทั้งใช้สำหรับการขับขี่ขนส่งเพื่อการค้า หรือ ธุรกิจส่วนตัว  และใช้ขนส่งเพื่อรับจ้าง หรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้  เช่น การขนส่งคน การขนส่งสิ่งของ เป็นต้น

 

หากพิจารณาที่ความแตกต่างของใบขับขี่ทั้ง ประเภท นั่นคือ  ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล  ไม่สามารถใช้ขับขี่เพื่อการรับจ้างได้  แต่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท สามารถใช้ขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคลและรับจ้างได้ด้วย  ว่ากันง่ายๆ คือใบขับขี่ประเภทหลังนี้จะได้เปรียบประเภทแรก และเหมาะกับผู้ที่ไม่มีกิจการของตนเอง และมีเอาไว้เพื่อไปรับจ้างคนอื่น นั่นเอง

 

ค่าธรรมเนียมใบขับขี่

 

จากข้างต้นเราจะเห็นว่า การแบ่งประเภทใบขับขี่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ตามลักษณะการใช้งาน  แต่ใบขับขี่ที่ได้ใช้จริงในปัจจุบันนี้ ได้ถูกแบ่งออกทั้งตามลักษณะการใช้งานและลักษณะของรถร่วมด้วย ดังนั้นจึงขอกล่าว โดยรวมเกี่ยวกับชนิดและค่าธรรมเนียมใบขับขี่ และอายุการใช้งานของใบขับขี่แต่ละประเภทไปพร้อมๆ กัน โดยได้แบ่งใบขับขี่ออกเป็น 11 ชนิด ดังตารางด้านล่าง

 

ชนิดของใบอนุญาตขับรถตาม พ. ร. บ รถยนต์ 2522 แบ่งออกเป็น 11 ชนิดดังนี้    

 

     เป็นประเภทย่อยๆ ดังกล่าวข้างต้นถึง 11 ประเภท ซึ่งในการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วๆ ไป จะอยู่ในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2  ซึ่งสำหรับผู้ที่ใบขับขี่รถยนต์ครั้งแรกต้องผ่านประเภทที่ 1 ก่อน ยกเว้นผู้ที่ต้องการขับรถยนต์เพื่อการสาธารณะ

 

 

ชนิดของใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 

 

ชนิดของใบขับขี่อายุ (ปี)รถที่ใช้ในการขนส่งไม่ประจำทาง

1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว

- ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว

1100

- ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว

150

- ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

150
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล5500
3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล5250
4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ3300
5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ3150
6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล5250
7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ3150
8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน5250
9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์5250
10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (9)5100
11. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ)1500

 

ผู้ประสงค์จะทำใบขับขี่แบบใหม่ (บัตรพลาสติก) จะต้องชำระค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตรฉบับละ 100

บาท

 

 

 

ข้อมูล  : กรมการขนส่งทางบก

 

++++++++++

ข่าวที่เกี่ยวข้อง