รีเซต

"ทำใบขับขี่" ขนส่งฯจัดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ สมัครเมื่อไหร่? เช็กตารางอบรมที่นี่

"ทำใบขับขี่" ขนส่งฯจัดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ สมัครเมื่อไหร่? เช็กตารางอบรมที่นี่
TNN ช่อง16
3 ตุลาคม 2566 ( 14:40 )
68
"ทำใบขับขี่" ขนส่งฯจัดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ สมัครเมื่อไหร่? เช็กตารางอบรมที่นี่

กรมการขนส่งทางบก เปิดอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ หรือ ใบขับขี่ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เช็กเงื่อนไขที่นี่


กรมการขนส่งทางบก เปิดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ประจำปี 2567 สำหรับผู้ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ในวันเสาร์ - อาทิตย์

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จัดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและสร้างความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย 


สมัครได้ตอนไหน


โดยรุ่นที่ 261 จัดอบรมในวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 ผู้สนใจเข้าอบรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์มาก่อน สมัครล่วงหน้าด้วยตัวเองที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 ณ ขบ. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 


เอกสารประกอบการรับสมัคร


บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน และต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าออกบัตร) 


การอบรมจะจัดขึ้นที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ขบ. จตุจักร เนื้อหาของหลักสูตรการอบรมวันเสาร์ ผู้ขับขี่จะได้รับความรู้ด้านกฎหมายจราจร วินัยจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของ ขบ. (E-exam) 


วันอาทิตย์ ทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์และทดสอบขับรถในสนามขับรถมาตรฐานของ ขบ. โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ กรณีที่ผ่านการอบรม ทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ และมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 105 บาท 


ตารางการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567 มีดังนี้

- รุ่นที่ 262 รับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2566 จัดอบรมในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566
- รุ่นที่ 263 รับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2566 จัดอบรมในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2566
- รุ่นที่ 264 รับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 19 มกราคม 2567 จัดอบรมในวันที่ 20 -21 มกราคม 2567
- รุ่นที่ 265 รับสมัครวันที่ 22 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2567 จัดอบรมในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567
- รุ่นที่ 266 รับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2567 จัดอบรมในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2567
- รุ่นที่ 267 รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 26 เมษายน 2567 จัดอบรมในวันที่ 27 - 28 เมษายน 2567
- รุ่นที่ 268 รับสมัครวันที่ 29 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2567 จัดอบรมในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2567
- รุ่นที่ 269 รับสมัครวันที่ 27 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2567 จัดอบรมในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2567
- รุ่นที่ 270 รับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567 จัดอบรมในวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2567
- รุ่นที่ 271 รับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2567 จัดอบรมในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2567
- รุ่นที่ 272 รับสมัครวันที่ 19 สิงหาคม - 6 กันยายน 2567 จัดอบรมในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2567

ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานใบอนุญาตขับรถ ส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร. 0 2271 8888 ต่อ 4201 หรือสายด่วน ขบ. โทร. 1584


ภาพจาก TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง