รีเซต

ยื่นขอ-ต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งทางออนไลน์ได้แล้ว ดูขั้นตอนที่นี่!

ยื่นขอ-ต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งทางออนไลน์ได้แล้ว ดูขั้นตอนที่นี่!
TNN ช่อง16
1 กรกฎาคม 2566 ( 11:16 )
200
ยื่นขอ-ต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งทางออนไลน์ได้แล้ว ดูขั้นตอนที่นี่!

โฆษกรัฐบาลเผย กรมการขนส่งทางบกสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล แจ้งผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในเขต กทม. ยื่นขอ-ต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผ่านระบบ DLT e-Transport License ได้แล้ว


นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพสู่รัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้น


ล่าสุดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมได้ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก (70) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นดำเนินการขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง รวมถึงการขอเพิ่มรถ บรรจุรถ ถอนรถ ฯลฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License) ได้ที่เว็บไซต์ etl.dlt.go.th


ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตฯ เริ่มตั้งแต่การยื่นคำขอและส่งเอกสารหลักฐานแบบออนไลน์ การชำระเงินค่าธรรมเนียม ผ่านระบบ E-Payment ของกรมบัญชีกลาง และได้รับใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาตประกอบการขนส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ กรมการขนส่งทางบกมีแผนที่จะขยายผลการให้บริการระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License) ให้ครอบคลุมมากขึ้น 


โดยจะเริ่มนำร่องใช้งานสำหรับผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก (70) ในส่วนภูมิภาค 4 จังหวัด ได้แก่สมุทรปราการ สระบุรี ชลบุรี และนนทบุรี ในเดือนมิถุนายน 2566 ก่อนขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในปี พ.ศ. 2567 ต่อไป


“ระบบดังกล่าวที่กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาขึ้น เพื่อมุ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในส่วนของผู้ประกอบการขนส่งได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดระยะเวลาการเดินทางและการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการขนส่ง สามารถขอหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ทุกที่ทุกเวลา โดยที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก รวมถึงสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการหรือติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” นายอนุชาฯ กล่าว


สำหรับขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License) มีดังนี้


1. ลงทะเบียนใช้งานผ่านระบบยืนยันตัวบุคคลกลางสำหรับบริการภาครัฐ (Open ID)


2. ยื่นเอกสารและคำขอฯ แบบออนไลน์ผ่านระบบงาน DLT e-Transport License ที่เว็บไซต์ etl.dlt.go.th


3. เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ประกอบการขนส่งแบบออนไลน์ เพื่อตรวจสอบสถานที่เก็บ ซ่อม บำรุงรถ และรายงานผลการตรวจสถานที่ผ่านแอปพลิเคชัน DLT ETL


4. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการตรวจสอบสถานที่ฯ ทำวาระการประชุมและจัดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


5. ชำระเงินแบบออนไลน์ผ่านระบบรับชำระเงินของกรมบัญชีกลาง และได้รับใบเสร็จในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทันที


6. ระบบจัดส่งใบอนุญาตประกอบการขนส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ประกอบการขนส่ง
แฟ้มภาพ TNN Online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง