รีเซต

จองเลขทะเบียนรถออนไลน์ และวิธีจองเลขทะเบียนฯ อัปเดทล่าสุด

จองเลขทะเบียนรถออนไลน์ และวิธีจองเลขทะเบียนฯ อัปเดทล่าสุด
TrueID
28 มิถุนายน 2566 ( 17:56 )
105.8K
2
จองเลขทะเบียนรถออนไลน์ และวิธีจองเลขทะเบียนฯ อัปเดทล่าสุด

ช่วงวิกฤติ COVID-19 ที่ผ่านมา ช่องทางสื่อสารออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญ เช่นเดียวกันกับวิธี จองเลขทะเบียนรถออนไลน์ การจองเลขทะเบียนรถยนต์สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์จองเลขทะเบียนรถผ่านระบอินเตอร์เน็ตของ กรมการขนส่งทางบก สามารถจองเลขทะเบียนรถผ่านการ จองเลขทะเบียนรถออนไลน์ คือการจองเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจนสมบูรณ์ ใช้จองทะเบียนรถยนต์ รถเก๋ง รถตู้ หรือรถกระบะ ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังกรมการขนส่งทางบก กรณีเป็นการจองทะเบียนรถยนต์คันใหม่ ต้องรอให้ได้รับรถก่อนจึงจะจองทะเบียนได้ หากกดผิดจะทำให้เข้าไปแก้ไขไม่ได้ใน 90 วัน ส่วนรถมอเตอร์ไซต์ต้องไปจองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น วันนี้ TrueID นำวิธีจองทะเบียนรถทั้ง 2 แบบมาอธิบายทำความเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

 

สรุปขั้นตอน จองเลขทะเบียนรถออนไลน์

 

ข้อควรระวังก่อนจองเลขทะเบียนออนไลน์ 

 1. เปิดบริการจองเลข ตั้งแต่ 10.00น - 16.00น. หากเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองเลขได้
 2. ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
 3. อ่าน หลักเกณฑ์การจอง ให้เข้าใจก่อนจองเลข
 4. ตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนจอง หากผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
 5. กรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์ตกเป็นโมฆะ

 

หลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต

 1. กรณีรถใหม่ ข้อมูลรถจะต้องถูกส่งบัญชีมาให้กรมการขนส่งทางบก และท่านต้องได้รับรถยนต์แล้ว  จึงจะจองเลขทะเบียนได้
 2. กรณีรถจดทะเบียนแล้ว  จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายรถมากรุงเทพมหานคร และสถานะรถปกติ เท่านั้น
 3. ท่านสามารถใส่เลขทะเบียนที่เปิดให้จองได้ตามตารางจองเลข ได้ครั้งละ 1 เลข และสามารถใส่เลขใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนได้
 4. สามารถตรวจสอบวันจดทะเบียนได้ที่ ตารางจองเลขฯ "ปัจจุบันจดทะเบียนถึงเลข" หากถึงเลขทะเบียน และกลุ่มหมวดที่ท่านจองได้แล้ว ก็สามารถจดทะเบียนได้ แต่ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่กรมฯ กำหนด หากพ้นระยะเวลา ดังกล่าว สิทธิในหมายเลขนั้นจะตกไป
 5. เมื่อจองเลขทะเบียนรถได้แล้ว จะสามารถจองเลขทะเบียนรถยนต์ได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน นับจากวันที่จองเลขทะเบียน โดยอ้างอิงจากเลขประจำตัว และรายละเอียดของรถที่จองเลขทะเบียนได้
 6. เลขทะเบียนที่จองได้ จะจดทะเบียนด้วยชื่อที่จองได้เท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ และรถที่นำมาจดทะเบียนจะต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่จองได้
 7. ผู้ถือสัญชาติไทย  ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการจองเลขทะเบียนเท่านั้น
 8. ข้อควรระวัง ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หากอักษร หรือตัวเลข ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัทไม่ตรงกับเอกสารนิติบุคคล ให้ถือว่าไม่ใช้บุคคลเดียวกัน จะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
 9. ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนการค้า หรือ เลขหนังสือเดินทาง ต้องติดกัน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3529999227711, เลขหนังสือเดินทาง P110234 เป็นต้น
 10. หากรูปแบบการใส่ ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตร ผิดไปจากที่กำหนด หรือรายละเอียดของรถ (ยี่ห้อรถ, เลขตัวถัง) ไม่ตรงกับหลักฐานของรถ หรือเบอร์โทรศัพท์ ไม่ใช่เบอร์ที่ติดต่อได้จริง ให้ตกเป็นโมฆะ
 11. การจอง จะเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวัน ตามตารางจองเลข
 12. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่และจะแจ้งให้ทราบ

กรณีมีรถมากกว่า 1 คัน และต้องการจองหมายเลขทะเบียนรถมากกว่า 1 หมายเลข ต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปลดล็อคให้สามารถจองหมายเลขทะเบียนรถอีกหมายเลขได้ ดังนี้

 1. ผลการจองหมายเลขทะเบียนรถ และหลักฐานของรถคันที่ 1  (สำเนา)
 2. หลักฐานของรถคันที่ 2 และสำเนาบัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัท (สำเนา)
 3. หากเป็นผู้ดำเนินการแทน จะต้องมีใบมอบอำนาจจากเจ้าของรถ

เมื่ออ่านเงื่อนไขต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กด “ยอมรับหลักเกณฑ์” เพื่อเข้าสู่หน้าจองทะเบียนรถ

 

 

ขั้นตอนการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.tabienrod.com แล้วคลิก “จองทะเบียนรถ” หรือคลิก https://reserve.dlt.go.th/reserve เพื่อ “เข้าระบบจองเลขทะเบียน”
 2. เมื่อเข้าสู่ระบบจองเลขทะเบียนแล้ว ให้อ่าน “หลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเทอร์เน็ต” ทั้งหมด เพื่อทราบข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลง
 3. หากต้องการทราบกำหนดการจองเลขทะเบียนหมวดอักษรปัจจุบัน คลิก “ตารางเปิดรับจองเลข และหลักเกณฑ์การจองเลข” เพื่อศึกษาวันเปิดจองเลขทะเบียนหมวดตัวอักษรกำกับต่างๆ โดยแบ่งตามประเภทรถออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะบรรทุก หรือรถกระบะ 2 ประตู)
 4. เมื่ออ่านเงื่อนไขต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กด “ยอมรับหลักเกณฑ์” เพื่อเข้าสู่หน้าจองทะเบียนรถ
 5. กรอกข้อมูลที่ใช้ในการจองทะเบียนรถยนต์ ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ/ชื่อนิติบุคคล, นามสกุล (นิติบุคคลไม่ต้องกรอกช่องนี้), เลขบัตรประชาชน/ทะเบียนการค้า/หนังสือเดินทาง, เลขตัวถังรถ (เลขคัสซี) เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น, ยี่ห้อรถยนต์ ให้เลือกยี่ห้อรถยนต์ตามเล่มหรือใบจอง, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ, เลือก “เลขทะเบียนที่ต้องการจอง” โดยไม่สามารถเลือกหมวดตัวอักษรได้ คลิกเลือกได้เฉพาะหมายเลขไม่เกิน 4 หลักเท่านั้น

 

เลือกประเภทรถ

 

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

 


จองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซต์


ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกเปิดให้จองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่สำนักงานอย่างเดียว โดยสามารถจองได้ ณ ฝ่ายทะเบียนรถ ในพื้นที่กรมการขนส่งจังหวัดใกล้บ้านของคุณ แต่ในกรุงเทพมหานคร ผู้ต้องการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์จะต้องเดินทางไปยังกรมการขนส่งทางบกสำนักงานใหญ่ ใกล้ BTS จตุจักร เท่านั้น 

วิธีจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซต์

 1. เตรียมเอกสารใช้จองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ต้องการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์, ใบรับมอบรถฉบับจริง พร้อมสำเนา หรือสำเนาสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ
 2. กรณีที่จดในนามนิติบุคคล ผู้ขอจะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่มีอำนาจลงนาม แบบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประชาชน (กรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเป็นพนักงานบริษัท แนบสำเนาบัตรประชาชน และหนังสือรับรองการทำงาน)
 3. หากต้องการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มากกว่า 1 คัน หรือจดทะเบียนเลขที่จองไปแล้วไม่เกิน 6 เดือน ต้องแนบหลักฐานการซื้อรถ หรือหลักฐานทางทะเบียนรถทุกคัน
 4. เลขที่จองไปแล้วไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือโอนชื่อให้ผู้อื่น ยกเลิกไม่ได้ทุกกรณี
 5. เมื่อรับเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หากไม่มาดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด ผู้อื่นมีสิทธิ์จดเลขนั้นได้
 6. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนหมวดอักษรใหม่ และจะแจ้งให้ทราบ
  อย่างไรก็ดี ผู้ที่ดำเนินการขอจองเลขทะเบียน หากจองเลขไปแล้วก็อย่าลืมนำไปจดทะเบียนคู่กับรถของคุณในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นแล้วสิทธิ์ของเลขนั้นจะหลุดลอยให้ผู้อื่นจองได้ และก่อนกดจองอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลตัวสะกดให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะพลาดการจองเลขทะเบียนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณต้องการ.

 

ข้อมูล : กรมขนส่งทางบก

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง