ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ วางแนวคิดเชื่อมต่อแนวระเบียงเศรษฐกิจ ผลักดัน สถานีรถไฟศิลาอาสน์

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ วางแนวคิดเชื่อมต่อแนวระเบียงเศรษฐกิจ ผลักดัน สถานีรถไฟศิลาอาสน์
TNN ช่อง16
1 มิถุนายน 2563 ( 11:41 )
152
ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ วางแนวคิดเชื่อมต่อแนวระเบียงเศรษฐกิจ ผลักดัน สถานีรถไฟศิลาอาสน์

 

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางปฏิบัติราชการพร้อมตรวจเส้นทางเดินรถระบบรางในพื้นที่ภาคเหนือโดยรถไฟโดยสารขบวนพิเศษ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับและแนะนำพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบรางมาอย่างยาวนาน ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟศิลาอาสน์

 

ซึ่งสถานีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมผลักดันการพัฒนาสถานีรถไฟศิลาอาสน์ให้เป็นศูนย์ Container Yard ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้าชายแดนกับประเทศลาว

 

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสำคัญโดยมีแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรางเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางLIMEC จากนั้นคณะการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมคณะจังหวัด ได้ร่วมเดินทางในโบกี้รถไฟเดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟเด่นชัย ซึ่งระหว่างการเดินทางได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนหารือประเด็นแนวคิดการพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางราง เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC (ด่านแม่สอด-สวรรคโลก- ศิลาอาสน์- จุดผ่านแดนถาวรภูดู่)

 

นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และเครือข่ายวิชาการโลจิสติกส์ภาคเหนือนำโดย ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร) ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบรางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC จากข้อเสนอโครงการวิจัย “ การพัฒนาแผนที่นําทางสําหรับการขนส่ง ที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ ” รวมทั้งการศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและความมั่นคงจากโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น – เวียงจันทน์) ในพื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ และเลย (ภายใต้โครงการแผน “การศึกษาแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์)”)

 

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองชายแดน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในจังหวัดและที่เชื่อมโยงกับประเทศและกลุ่มจังหวัดตามระเบียงเศรษฐกิจระหว่าง“หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) รวมทั้งเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-เวียงจันทน์ (CVEC) ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว การเดินทางข้ามประเทศ โดยมียุทศาสตร์ชายแดนสำคัญที่บริเวณจุดผ่านแดนสากลภูดู่ รวมทั้งพื้นที่ตลอดเส้นทางทางผ่านสู่ด่านชายแดนสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับทั้งการค้า การท่องเที่ยว ในอนาคตได้

 

อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากเมียนมาร์ผ่านด่านสากลที่แม่สอดสู่ สปป.ลาวผ่านจุดผ่านแดนสากลภูดู่ด้วยระยะทางที่ใกล้ที่สุดตามแนวตะวันออกสู่ตะวันตก อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในอนาคตที่จะเชื่อมโยงระบบรางเข้ากับโครงการก่อสร้างรถไฟจีน-ลาว ในอนาคต

 

สำหรับโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะมีความเชื่อมั่นและประสบความสำเร็จได้หากได้รับความร่วมมือและได้รับข้อเสนอแนะคำปรึกษาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์จะประชุมหารือและผลักดันโครงการดังกล่าวผ่านเวทีกรอ.จังหวัดและระดับประเทศ พร้อมหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อให้หน่วยงานทั้งกรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ร่วมมือและเป็นผู้ให้คำแนะนำจังหวัดและการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และพร้อมนำเสนอหากมีครม.สัญจรในครั้งต่อไปในภูมิภาค

 

 

สำหรับโอกาสการพัฒนาเรื่องดังกล่าวในอนาคต ผู้ว่าการ รฟท. ได้รับฟังแนวความคิดยุทธศาสตร์พร้อมแลกเปลี่ยนถึงกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อนำงานวิจัยมาพัฒนาร่วมกันและหากกระบวนการศึกษาวิจัยโอกาสการพัฒนาเสร็จสิ้นจะนำเสนอโครงการเพื่อทำการศึกษาโอกาศความเป็นไปได้ในการลงทุนและผลกระทบด้านต่างๆ ต่อไป ซึ่งตลอดเส้นทางการเดินทางระหว่างสถานีศิลาอาสน์-สถานีเด่นชัย เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและบรรยากาศความสัมพันธ์อันอบอุ่น

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง