รีเซต

เตรียมปรับปรุง “คลองผดุงกรุงเกษม” เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เตรียมปรับปรุง “คลองผดุงกรุงเกษม” เป็นแหล่งท่องเที่ยว
TNN ช่อง16
26 มีนาคม 2564 ( 14:38 )
197
เตรียมปรับปรุง “คลองผดุงกรุงเกษม” เป็นแหล่งท่องเที่ยว

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมให้มีความสวยงาม ปรับปรุงเพื่อให้เป็นเส้นทางสัญจร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่


ปัจจุบัน กทม.ได้จัดให้มีการเดินเรือไฟฟ้าในคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อความสะดวกและเชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ ราง เรือ ได้อย่างครบวงจร  ให้บริการเดินเรือในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น. ประมาณ 15 นาทีต่อลำ ส่วนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. ประมาณ 30 นาทีต่อลำ จัดเก็บค่าโดยสารในอัตราไม่เกิน 10 บาท ตลอดสาย


สำหรับคลองผดุงกรุงเกษม เป็นคลองขุดรอบพระนครชั้นนอก (ชั้นที่สาม) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่าบ้านเมืองเจริญขึ้น ควรขยับขยายพระนครออกไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2394 เริ่มขุดจากปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเทวราชกุญชร (วัดสมอแครง) ย่านเทเวศร์ มีแนวขนานไปกับคลองคูเมืองเดิม ผ่านย่านหัวลำโพง ตัดผ่านคลองมหานาคไปทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่งบริเวณวัดแก้วแจ่มฟ้า สี่พระยา 


ขุดเสร็จในปี พ.ศ. 2395 ได้รับพระราชทานชื่อว่า “คลองผดุงกรุงเกษม” คลองนี้ตัดผ่านคลองมหานาค บริเวณสี่แยกมหานาค ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญ ผ่านบริเวณหัวลำโพงในปัจจุบัน ผ่านวัดมหาพฤฒาราม (เดิมเรียกว่า วัดท่าเกวียน) ในสมัยที่ทำการขุดมีขนาดกว้าง 20 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 5.5 กิโลเมตร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง