รีเซต

"สุริยะ"สั่งขรก.เร่งอุต4.0เร็วขึ้น รับความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่

"สุริยะ"สั่งขรก.เร่งอุต4.0เร็วขึ้น รับความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่
มติชน
14 กันยายน 2563 ( 11:58 )
65
"สุริยะ"สั่งขรก.เร่งอุต4.0เร็วขึ้น รับความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่

“สุริยะ”สั่งขรก.เร่งอุต4.0เร็วขึ้น รับความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ สศอ.เร่งมาตรการส่งเสริมลงทุนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ-อุปกรณ์ทางการแพทย์

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้เร็วขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เอส-เคิร์ฟ) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการยุคใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยภาคอุตสาหกรรมจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์เป็นที่ต้องการของทั่วโลก ขณะที่อุตสาหกรรมหลักอื่นจะทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการและการใช้จ่ายภายในประเทศที่ดีขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

“โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาใช้ประกอบการทำงานและชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคจำเป็นต้องปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คาด ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องยกระดับให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้ให้ทัน และต้องเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตต่อไป”นายสุริยะกล่าว

 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า กระทรวงฯได้มอบหมายให้ สศอ. เร่งจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์สงครามการค้าส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องชะงักลง อุตสาหกรรมบางประเภทขาดชิ้นส่วนการผลิต เกิดปัญหาทางด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มทบทวนแผนการผลิตใหม่และมีความต้องการย้ายฐานการผลิตออกเพื่อกระจายความเสี่ยง จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะดึงดูดผู้ให้ประกอบการเข้ามาลงทุน โดยประเทศไทยมีจุดแข็งทางด้านของแรงงานที่มีฝีมือและมีการควบคุมโควิด-19 ได้ดี รวมถึงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง