รีเซต

โอสถานุเคราะห์ขายOSP 90.11ล้านหุ้น

โอสถานุเคราะห์ขายOSP   90.11ล้านหุ้น
TNN ช่อง16
29 มิถุนายน 2563 ( 14:06 )
147
โอสถานุเคราะห์ขายOSP   90.11ล้านหุ้น

นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) หรือ OSP รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทฯได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่า ผู้ถือหุ้น 4 คนในกลุ่ม Orizon ได้แก่

1) Orizon Limited 2) นายเพชร โอสถานุเคราะห์ 3) นายภูรี โอสถานุเคราะห์ และ 4) นายภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ได้เข้าทํารายการจําหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่โดยรวมจํานวน 90,112,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนสถาบันไทย และนักลงทุนสถาบันต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

โดยจะทําการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ซึ่งการจําหน่ายหุ้นดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม Orizon เมื่อนับรวมกันแล้วลดลงจากประมาณร้อยละ 30.69 ของทุน จดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ มาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 27.69 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ โดยการจําหน่ายหุ้น ครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

1. Orizon Limited จําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 14,927 650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.497 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ

2. นายเพชร โอสถานุเคราะห์ จําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 29,436,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ

3. นายภูรี โอสถานุเคราะห์ จําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 30,037,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ

4. นายภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ จําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 15,710,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.523 ของทุนจดทะเบียน ชําระแล้วของบริษัทฯ

ย่างไรก็ตาม กลุ่ม Orizon ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และธุรกรรมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างการจัดการ และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง