รีเซต

คพ. เล็งเพิ่มความถี่ตรวจสภาพรถดีเซลใช้งานเกิน 20 ปี ปีละ 2 ครั้ง

คพ. เล็งเพิ่มความถี่ตรวจสภาพรถดีเซลใช้งานเกิน 20 ปี ปีละ 2 ครั้ง
TNN ช่อง16
25 มิถุนายน 2567 ( 08:16 )
8
คพ. เล็งเพิ่มความถี่ตรวจสภาพรถดีเซลใช้งานเกิน 20 ปี ปีละ 2 ครั้ง

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ฝุ่นละออง PM2.5 เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจากการศึกษาการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบฝุ่นละออง PM2.5 เกิดจากภาคการขนส่งทางถนนร้อยละ 51 รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 21 , ครัวเรือนร้อยละ 10 , การเผาที่โล่งร้อยละ 6 และอื่น ๆ อีกร้อยละ 12


โดยในภาคการขนส่งทางถนนจะมาจากรถบรรทุกและรถปิคอัพที่ปล่อยฝุ่นละออง PM2.5 สูงถึงร้อยละ 44 และรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการปล่อยฝุ่นละออง PM2.5 มากที่สุด เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีควบคุมหรือลดปริมาณฝุ่นละออง


ซึ่งจากสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ทั่วประเทศของกรมการขนส่งทางบก พบข้อมูลรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลจะมีสัดส่วนของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี สูงที่สุด 


เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในเมืองใหญ่ กรมควบคุมมลพิษจึงพิจารณามาตรการเพิ่มความถี่การตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีสำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จาก 1 ครั้งต่อปี เป็น 2 ครั้งต่อปี หรือทุก 6 เดือน เพื่อให้รถยนต์กลุ่มนี้ได้รับการดูแลบำรุงรักษาที่มากขึ้น เป็นส่วนช่วยในการป้องกัน ควบคุมและลดการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรวม


อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีข้อมูลที่รอบคอบและครบถ้วนกรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี สำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จำนวน 2 ครั้งต่อปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากรถยนต์ใช้งานต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://forms.gle/Dz7pToCKmEA5gqM27 และติดต่อสอบถาม โทร 02-298-2280 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 


ที่มาข้อมูล : FB กรมควบคุมมลพิษ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง