รีเซต

รู้จัก SHA+ มาตรฐาน “ภูเก็ตแซนบ๊อกซ์” เที่ยวปลอดภัย พร้อมเปิดประเทศ

รู้จัก SHA+ มาตรฐาน “ภูเก็ตแซนบ๊อกซ์” เที่ยวปลอดภัย พร้อมเปิดประเทศ
Ingonn
28 มิถุนายน 2564 ( 14:10 )
2.6K
รู้จัก SHA+ มาตรฐาน “ภูเก็ตแซนบ๊อกซ์” เที่ยวปลอดภัย พร้อมเปิดประเทศ

จากการที่รัฐบาลได้อนุมัตินโยบายนำร่องเปิดจังหวัดภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตได้แบบไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นี้ และทางจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชากรในท้องที่ให้ได้ถึง 70% เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว  ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจึงขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาอนุมัติตราสัญลักษณ์ SHA PLUS

 

 

วันนี้ TrueID จะพามารู้จักเครื่องหมายของความปลอดภัยอย่าง SHA PLUS หรือ SHA+ ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยวในโครงการ “ภูเก็ตแซนบ๊อกซ์” และร้านค้าหรือสถานประกอบการต้องทำอย่างไร หากอยากได้สัญลักษณ์นี้

 

 

 

รู้จัก SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration 


มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ( New normal ) เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย

 

 

SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการรวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการนั้นๆ

 

 

 

 

 

 

ส่วน SHA Plus หรือ SHA+ ปลอดภัยยิ่งกว่า


สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA Plus หรือ SHA+  จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และพนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว โดยมีจำนวนมากกว่า 70% ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ Herd immunity

 

SHA+ = SHA + พนักงานรับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 70%

 

 

 

 

 


กิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA 


1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 


2. โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 


3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 


4. ยานพาหนะ 


5. บริษัทนำเที่ยว 


6. สุขภาพและความงาม 


7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 


8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 


9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม 


10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

 

 


SHA+ กับ “ภูเก็ตแซนบ๊อกซ์”


เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว “เที่ยวภูเก็ตปลอดภัย” ตามมาตรการดูแลความสะอาดของสถานประกอบการ ทั้งในตัวสถานที่ และบุคลากรที่ได้รับวัคซีนเกิน 70% ของบุคลากรทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวตั้งแต่ลงจากเครื่องบิน โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ภายใต้เงื่อนไขภูเก็ตแซนบ๊อกซ์ (Phuket Sandbox) จะต้องจองโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus เท่านั้น โดยจะต้องใช้เอกสารการจองโรงแรมที่มี SHA Plus ในการยื่นขอ certificate of entry ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

 

 

เรียกได้ว่าข้อดีของมาตรฐาน SHA Plus ทำให้ร้านค้า และสถานประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว เข้ามามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

ขั้นตอนการประเมิน SHA+


สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA และ 70% ของบุคคลากรของสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA Plus  

 

1. สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA ยื่นแบบ form รายชื่อพนักงานและหมายเลขบัตรประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และจำนวนพนักงานตามข้อมูลจากประกันสังคมเดือนล่าสุด ทาง www.ภูเก็ตต้องชนะ.com

 


2. ระบบทำการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนพนักงานที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มของแต่ละสถานประกอบการ

 


3. คณะกรรมการอันมีรายชื่อด้านล่างทำการรับรองสถานประกอบการที่พนักงานจำนวน70% ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

 

- สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต


- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน (Depa)


- สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต


- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภูเก็ต


- สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

 


4. สถานประกอบการได้รับ company vaccine e-certificate แล้วนำไปอัพโหลดในเว็ปไซท์ SHA

 


5. คณะกรรมการ SHA พิจารณาออก SHA Plus ให้กับองค์กร

 


6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง SHA Plus ในเว็ปไชต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการในสถานประกอบการเหล่านี้ก่อน และส่งรายชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำ recommended list

 

 

 

ผู้ประกอบการลงทะเบียน SHA+ ได้ง่ายๆ

 

ขั้นตอนลงทะเบียนง่ายๆ สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA มาแล้วเท่านั้น (สำหรับสถานประกอบการที่ยังไม่มีได้รับมาตรฐาน SHA สามารถสมัครได้ที่ www.thailandsha.com/index#Register)

 

 

1. สมัคร SHA Plus ลงทะเบียนได้ที่ www. ภูเก็ตต้องชนะ. com คลิก https://bit.ly/3zAVLB1 คลิกเลือก “ลงทะเบียนขอรับ company vaccine certificate สำหรับ SHA Plus”

 

 

 

 

 

 

2. คลิกดาวน์โหลดไฟล์สำหรับใช้ในการสมัคร  โดยเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

 

 

 

 


 >>> ไฟล์สำหรับใส่ข้อมูลพนักงานต่างชาติ **ช่องA ใส่สัญชาติตามพาสปอร์ต ช่องB ใส่หมายเลขพาสปอร์ต เมื่อกรอกเสร็จทำการลบชีตชื่อ “ห้ามแก้ไข” ออกแล้วจึงค่อยกด save**

 


>>> ไฟล์สำหรับใส่ข้อมูลพนักงานคนไทย **ใส่เลขบัตรประชาชนพนักงานคนไทยทั้งหมด โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆ และไม่เว้นวรรค**

 


>>> กรณีไม่มีประกันสังคม เอกสารรับรองจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจ **ยกเว้น โรงแรมที่พักต้องมีประกันสังคมทุกกรณี**

 


>>> หนังสือแต่งตั้ง SHA Plus Manager 

 

 

 

 

 

3. คลิก log in ลงทะเบียนโดยใช้ email และ password ขององค์กร/สถานประกอบการ ที่เคยลงทะเบียนในเว็บไซต์ภูเก็ตต้องชนะ

 

 

 

 

4. เมื่อเข้าระบบ เอกสารที่จะต้องอัพโหลด คือ 

 

 

 

 


>>> อัพโหลดไฟล์ Excel พนักงานไทย โดยใช้ไฟล์นามสกุล .xls หรือ .xlsx เท่านั้น

 


>>> อัพโหลดไฟล์ Excel พนักงานต่างชาติ โดยใช้ไฟล์นามสกุล .xls หรือ .xlsx เท่านั้น

 

 

 

 

 


>>> อัพโหลด เอกสารประกันสังคม สปส.1-10 ส่วนที่1 และ ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา33

 

 

 

 


>>> SHA Certificate หากบริษัทมีสาขา มี SHA ที่มีภายใต้บริษัทเดียวกันมากกว่า 1 ใบ ให้ใส่ไฟล์แยกตามรูป โดยเซฟไฟล์ .jpg .jpeg .png .pdf และ ต้องบันทึกไฟล์เป็นเลข SHA เท่านั้น 

 

 

 


>>> SHA Plus Manager โดยอัพโหลดหนังสือเป็นไฟล์ .doc .docx .pdf เท่านั้น พร้อมทั้งอัพโหลดสำเนาบัตรประชาชน และสำเนา passport **บันทึกชื่อไฟล์เป็น SHA Plus Manager (ชื่อสถานประกอบการ) และ สำเนาบัตร/Passport SHA Plus Manager (ชื่อสถานประกอบการ)**

 

 

 

5. คลิก เลือกวันเปิดทำการของสถานประกอบการ โดยหากเปิดทำการอยู่ ให้คลิกที่ “กำลังเปิดทำการ” หากยังไม่เปิดทำการ ให้คลิกที่ “จะเปิดทำการในวันที่” และจากนั้น กดใส่วันที่จะเปิดทำการ 

 

 

 

 

6. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้น กดส่งแบบฟอร์ม เป็นอันเสร็จเรียบร้อย และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

 

 

 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร SHA Plus สามารถติดต่อได้ที่ Line official Account : @thailandsha หรือ

โทรศัพท์ 0 2250 5500 อีเมล info@thailandsha.com

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก thailandsha , เพจเฟซบุ๊กบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
ภาพจาก เพจเฟซบุ๊กบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง