รีเซต

สายตาหลอกกันไม่ได้! ระวัง “ตาแดง”แบบนี้ เสี่ยงติดโควิด

สายตาหลอกกันไม่ได้! ระวัง “ตาแดง”แบบนี้ เสี่ยงติดโควิด
Ingonn
17 มิถุนายน 2564 ( 13:38 )
375
สายตาหลอกกันไม่ได้! ระวัง “ตาแดง”แบบนี้ เสี่ยงติดโควิด

 

 

ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาการป่วยจากโควิด มีการพัฒนาตามระยะเวลาและการกลายพันธุ์ของเชื้อ ส่วนหนึ่งของอาการติดเชื้อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มล่าสุด ก็คือ “ตาแดง” แม้จะเป็นอาการที่แสดงผลส่วนน้อยแต่ก็เป็นอาการที่ต้องหมั่นสังเกตุตัวเอง แต่การที่จู่ๆก็ตาแดง มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ช่วิตกกังวลว่ามาจากโควิดอย่างเดียว

 

 

วันนี้ TrueID จะพาทุกคนมาสำรวจอาการตาแดงของตัวเอง ว่ามาจากการติดเชื้อโควิด หรือเกิดจากการใช้สายตามากจนทำให้เกิด “ตาแดง” ขึ้นมา

 

 

 

ความจริงเกี่ยวกับดวงตาและโรคโควิด-19 


1.ไม่ควรสัมผัสโดนตา


มือที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคปนเปื้อน ทำให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบได้ จึงควรล้างมือบ่อย ๆ ไอต้องปิดปาก ไม่ควรจับหน้าหรือแตะโดนตา เนื่องจากไวรัสสามารถติดต่อทางเดินหายใจ ทางปาก และทางตาได้ ในช่วงนี้การใส่แว่นสายตาแทนการใส่คอนแทคเลนส์ช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนตาได้อีกทางหนึ่ง

 

 

2.ตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบเป็นอาการหนึ่งของโควิด-19 


แต่พบได้น้อย เพียง 1 – 2%  และอาการไม่รุนแรง โดยจะรักษาประคับประคองตามอาการคล้ายเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัสชนิดอื่น ๆ แต่มักมีอาการทางเดินหายใจร่วมด้วย

 

 

3.การใส่แว่นสายตาแบบปกติ ไม่สามารถป้องกันการติดโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
ควรมีเครื่องป้องกันอื่นร่วมด้วย

 

 


สาเหตุอาการตาแดงช่วงโควิด


อาการตาแดงนั้นแยกเป็น 2 สาเหตุหลักๆ 


1. ตาแดงที่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อไวรัสที่พบบ่อยคือ Adenovirus หรือเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงอาการตาแดงที่พบในโควิด-19 ซึ่งอาการตาแดงจากโควิด-19 ไม่ใช่อาการใหม่ แต่พบมากขึ้นจากการระบาดระลอกใหม่ เกิดได้กับความรุนแรงของโรคตั้งแต่ระดับเล็กน้อย ไปจนถึงระดับรุนแรง

 

 

2. โรคที่ไม่ติดเชื้อ เช่น ตาแดงจากโรคภูมิแพ้ กระจกตาอักเสบเป็นแผล กระจกตาติดเชื้อ ม่านตาอักเสบ ต้อหินเฉียบพลัน เป็นต้น

 

 


ตาแดงที่เกิดจากโควิด-19


อาการตาแดงที่จะสงสัยว่าเป็นจากการติดเชื้อโควิด  ต้องมีอาการทางกายอื่นๆ ของการติดเชื้อโควิดร่วมด้วย เช่น ตาแดง ผื่น น้ำมูกไหล มีไข้ หรือบางรายไม่มีไข้ ซึ่งสามารถพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแสดงอาการทางตาเพียงอย่างเดียวได้ แต่พบเป็นส่วนน้อยมากประมาณ 0.8 - 31% เท่านั้น

 

 

หากอาการของการติดโควิดอยู่ในระดับรุนแรง จะพบอาการแสดงทางตาเยื่อบุตาอักเสบได้ และยังสามารถพบเชื้อโควิดได้ในน้ำตา สามารถติดต่อโรคผ่านทางน้ำตาได้ จึงควรระวังการสัมผัสที่ตา ขยี้ตา ที่อาจนำเชื้อเข้าสู่เยื่อบุตาและแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่น ดังนั้นหากมีอาการตาแดง อย่าเพิ่งตกใจว่าติดเชื้อโควิด เพราะเยื่อบุตาอักเสบจากโควิดพบน้อยกว่าเยื่อบุตาอักเสบจากสาเหตุอื่นๆ  และมักจะมีอาการทางกายอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อโควิดร่วมด้วย

 

 

 

อาการตาแดงอื่นๆ


อาการตาแดงนั้นไม่เฉพาะเจาะจงกับการติดเชื้อโควิด สามารถพบได้ในการติดเชื้อไวรัสทั่วไปได้ เช่น มีอาการน้ำตาไหล  มีขี้ตาใสๆ ลักษณะเป็นเมือกได้ โดยอาการนี้พื้นฐานมีความใกล้เคียงกับโรคภาวะตาแห้ง  อาการตาแดงจากการใส่คอนแทคเลนส์ หรือเป็นภูมิแพ้ที่ตา ซึ่งอาจเป็นโรคประจำตัวของหลาย ๆ คน หากมีอาการผิดปกติดังกล่าวข้างต้น แนะนำปรึกษาจักษุแพทย์ เพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้อง

 

 


ใส่คอนแทคเลนส์ช่วงโควิดดีไหม


ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์มีความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 มากกว่าผู้ที่ใส่แว่นตา โดยคนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ตามปกติ แต่ควรดูแลการใส่อย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคที่ติดต่อได้จากการใส่คอนแทคเลนส์ ก่อนใส่คอนแทคเลนส์ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาทีและเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือที่สะอาด ถอดล้างทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ให้ถูกวิธี และหากป่วยเป็นไข้ มีน้ำมูก ไอ จาม ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์

 

 

 

น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ช่วยป้องกันโควิด


น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์กลุ่ม Hydrogen Peroxide-Based Systems สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรค โควิด-19 ได้ แต่น้ำยากลุ่มนี้จะต้องระมัดระวังในการใช้อย่างมาก ห้ามนำน้ำยาใส่เข้าดวงตาโดยตรง เนื่องจากเป็น Hydrogen Peroxide ทำให้เกิดการระคายเคืองตามมา หากจะใช้ต้องแช่ในตลับชนิดพิเศษให้ครบชั่วโมงตามคำแนะนำจึงสามารถนำคอนแทคเลนส์มาใช้ได้ จึงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

 

 

สำหรับน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์กลุ่ม Multipurpose Solution ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย และการใช้การทำความสะอาดโดย Ultrasonic Cleaners  ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึงความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 แนะนำให้ดูแลรักษาความสะอาดในการใส่คอนแทคเลนส์อย่างเคร่งครัด

 

 

 


ปวดตาแบบนี้ต้องไปหาหมอ


อาการปวดตาเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อที่กระจกตา เยื่อบุตาเบ้าตา ถุงน้ำตา ม่านตาอักเสบ ต้อหินฉับพลัน หรืออาการเห็นจุดลอยใหม่ หรือไฟแฟลชในตาที่อาจเป็นได้จากภาวะน้ำวุ้นลูกตาเสื่อม ทำให้จอประสาทตาฉีกขาดหลุดลอก หรือเลือดออกในน้ำวุ้นลูกตา อาการการมองเห็นลดลงฉับพลัน อาการต้อหินฉับพลัน อาการจอประสาทตาฉีกขาดหลุดลอก อาการเลือดออกในน้ำวุ้นลูกตาหรือจุดรับภาพ อาการเส้นเลือดที่จอประสาทตาอุดตัน เส้นประสาทตาอักเสบ เป็นต้น

 


แต่หากมีอาการตาแดง หรือสงสัยว่ามีตาแดงจากโควิด-19 เช่น พบอาการตาแดงร่วมกับอาการทางทางเดินหายใจ มีไข้หรืออาจไม่มีไข้  ผื่นแดง แนะนำให้ไปรักษาโควิด-19 เป็นอย่างแรก เนื่องจากอาการทางตาพบได้น้อยกว่าอาการทางระบบทางเดินหายใจ อาการไม่รุนแรงสามารถหายเอง

 

 


การป้องกันการเกิดตาแดงช่วงโควิด


ไม่แนะนำให้คนที่มีอาการตาแดง ลงสระว่ายน้ำในช่วงนี้ เพราะหากติดเชื้อโควิดอาจแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่นได้ และอาจรับเชื้อจากผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน  

 

 

ส่วนวิธีการป้องกันตาแดงนั้น แม้อาการตาแดงจากโควิด-19 จะรักษาตามอาการ และโดยทั่วไปมักหายเองได้  หากการป้องกันการเกิดย่อมดีกว่า โดยแนะนำวิธีป้องกันการเกิดตาแดงไว้ คือ หมั่นล้างมือสม่ำเสมอ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง พยายามไม่ใช้มือสัมผัสบริเวณตา หรือขยี้ตา เพราะอาจจะเป็นสาเหตุที่นำเชื้อเข้าไปสู่ดวงตาได้

 

 

 


ข้อมูลจาก สสส. , โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง