รีเซต

อึ้ง 4.4 หมื่นรง.ไม่ยอมประเมินความเสี่ยง ก.อุตลุยสกัดเชื้อ เน้นบับเบิล แอนด์ ซีล

อึ้ง 4.4 หมื่นรง.ไม่ยอมประเมินความเสี่ยง ก.อุตลุยสกัดเชื้อ เน้นบับเบิล แอนด์ ซีล
มติชน
19 สิงหาคม 2564 ( 09:42 )
27
อึ้ง 4.4 หมื่นรง.ไม่ยอมประเมินความเสี่ยง ก.อุตลุยสกัดเชื้อ เน้นบับเบิล แอนด์ ซีล

 

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯอยู่ระหว่างขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงงานที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิดต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตของภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อ เป็นส่วนสำคัญต่อการพยุงเศรษฐกิจประเทศ โดยจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง 4 ด้าน คือ 1. ปรับมาตรการบับเบิล แอนด์ ซีล และแฟคทอรี ไอโซชั่น ภายในสถานประกอบการให้เหมาะสมกับโรงงานทุกขนาด พร้อมสื่อสารให้กับแรงงานและชุมชนเข้าใจถึงเหตุผลที่ไม่หยุดประกอบกิจการ 2.สร้างความรู้ ให้คำแนะนำการทำบับเบิล แอนด์ ซีล 3.ปรับเกณฑ์ กู้ด แฟคทอรี่ แพรคทิส(จีเอฟพี) เพื่อปิดช่องว่างที่เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาด โดยเสนอเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดเอทีเค และเข้มงวดการตรวจกำกับหอพัก รถรับส่งแรงงาน และ 4. เร่งขอความร่วมมือโรงงานโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม ไทย สต๊อป โควิด และการสุ่มตรวจประเมินโรงงาน

 

“จากฐานข้อมูลที่ได้รับจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรงงานที่เข้าประเมินตนเองมีแนวโน้มการติดเชื้อโควิดน้อยกว่าโรงงานที่ไม่ได้เข้าประเมินถึง 4.5 เท่า”นางวรวรรณกล่าว

 

นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงงานเข้าประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม ไทย สต๊อป โควิด 20,032 แห่ง คิดเป็น 31% จากโรงงานทุกขนาด 64,038 แห่ง ประเมินผ่านเกณฑ์ 13,235 แห่ง หรือคิดเป็น 66% และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 6,797 แห่ง หรือคิดเป็น 34% กรณีไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง