ผู้ว่าฯสั่งปิด 'ตลาดสดสมบัติ-ตลาดสดเทศบาลนครนนท์ โซนสีแดง' ต่อเนื่อง ส่วนที่เปิดได้ เริ่มค้าขาย 8 มิ.ย.

ผู้ว่าฯสั่งปิด 'ตลาดสดสมบัติ-ตลาดสดเทศบาลนครนนท์ โซนสีแดง' ต่อเนื่อง ส่วนที่เปิดได้ เริ่มค้าขาย 8 มิ.ย.
มติชน
6 มิถุนายน 2564 ( 19:42 )
8
ผู้ว่าฯสั่งปิด 'ตลาดสดสมบัติ-ตลาดสดเทศบาลนครนนท์ โซนสีแดง' ต่อเนื่อง ส่วนที่เปิดได้ เริ่มค้าขาย 8 มิ.ย.

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1558/2564 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 46)

 

 

สาระสำคัญคือ ปิดตลาดสดสมบัติ อำเภอเมืองนนทบุรี ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 64 หรือจนกว่าจะผ่านการตรวจประเมิน 2.ปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี บางส่วน (โซนสีแดง) ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 64 หรือจนกว่าจะผ่านการตรวจประเมิน

 

 

ในส่วนที่ เปิดให้บริการ ให้เปิดได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 64 แต่ยังคงให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครนนทบุรี ให้มีการค้าขายสินค้าได้เฉพาะบริเวณด้านในตลาด อาคารพาณิชย์ และแผงค้าที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนดไว้เท่านั้น ห้ามมีการตั้งแผงค้า หรือทำการค้าขายด้วยวิธีการใดๆ บทบาทวิถี ถนน ซอย ทางเดิน หรือพื้นที่อื่นๆ โดยเด็ดขาด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง