รีเซต

เช็กอาการโควิด "สีเขียว เหลือง แดง" กลุ่มไหนเข้าข่ายรักษาโควิดฟรี พร้อมช่องทางติดต่อ

เช็กอาการโควิด "สีเขียว เหลือง แดง" กลุ่มไหนเข้าข่ายรักษาโควิดฟรี พร้อมช่องทางติดต่อ
Ingonn
17 มีนาคม 2565 ( 10:47 )
9.4K
เช็กอาการโควิด "สีเขียว เหลือง แดง" กลุ่มไหนเข้าข่ายรักษาโควิดฟรี พร้อมช่องทางติดต่อ

ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ติดโควิดโอมิครอน หรือโควิดสายพันธุ์ไหน ก็สามารถใช้สิทธิรักษาโควิด ฟรี ตามอาการป่วย ของกลุ่มผู้ป่วยโควิดสีเขียว เหลือง แดง โดยผู้ป่วยโควิดสีเหลืองและสีแดง สามารถรักษาใน รพ.ตามสิทธิ UCEP Plus ส่วนผู้ป่วยสีเขียว รักษาโควิด ในสถานพยาบาล HI, CI, Hospitel และเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิ ซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องโทรขอเตียงเบอร์ไหน เช็กที่นี่!

 

ผู้ป่วยวิกฤตโควิดสีเหลืองและสีแดงสามารถรักษาใน รพ. และต้องรักษาจนหายป่วยได้ ตามสิทธิ UCEP Plus โดย รพ. จะเก็บค่าใช้จ่ายจาก สปสช. ส่วนผู้ป่วยสีเขียวจะเข้ารักษาในสถานพยาบาล Home Isolation (HI), Community Isolation (CI) หรือ Hospitel) และเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิ 

 

ถ้ามีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นสีเหลืองหรือแดงตามเกณฑ์คัดแยกของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) จะส่งต่อ รพ. ที่มีศักยภาพดูแลและจะสามารถใช้สิทธิเข้ารักษาใน รพ. แต่ถ้าผู้ป่วยและญาติไม่ประสงค์จะรักษาที่ รพ. ที่จัดไว้  ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

ขั้นตอนการรักษาโควิดฟรี ตามอาการโควิดสีเขียว เหลือ แดง

กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว

ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว คือ ผู้ที่ไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรง ไม่นับเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแต่สามารถเข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิของแต่ละคน เช่น สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ

 

อาการโควิด "ผู้ป่วยสีเขียว"

 • ไม่มีอาการ
 • มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
 • ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
 • เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก 
 • มีผื่น ถ่ายเหลว 
 • ตาแดง 

 

แนวทางการรักษาโควิด "ผู้ป่วยสีเขียว"

 • ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ แจก จบ) 
 • รักษาที่บ้านแบบ Home Isolation (HI), Community Isolation (CI) หรือ Hotel Isolation
 • หากมีอาการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่กลุ่มสีเหลือง/แดง ส่งต่อ รพ.ที่สามารถดูแล (ใช้สิทธิ UCEP Plus ได้) 

 

การใช้สิทธิรักษา "ผู้ป่วยสีเขียว"

 1. สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.) นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ ยังไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ใบส่งตัว)
  หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต., หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น 

 2. สิทธิประกันสังคม รพ.ที่ลงทะเบียนไว้ (กรณีอยู่ต่างพื้นที่เข้า รพ.เครือข่ายประกันสังคมได้)

 3. สิทธิข้าราชการ สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง

 

ช่องทางติดต่อ รักษาโควิด "ผู้ป่วยสีเขียว"

 • สปสช. 1330 
 • ประกันสังคม 1506
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426 

 


กลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง

ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง คือ แพทย์วินิจฉัยว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินตามเกณฑ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยจะได้รับสิทธิในการถูกส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินรุนแรงจากโรงพยาบาลหนึ่งไปเข้ารับการรักษาใน ICU ของอีกโรงพยาบาลได้

 

อาการโควิด "ผู้ป่วยสีเหลือง"

 • แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
 • ปอดอักเสบ ไอแล้วเหนื่อย 
 • อ่อนเพลีย ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน 
 • อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว 
 • เด็กเล็กซึม หายใจลำบาก กินนม/อาหารน้อยลง
 • กลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, หัวใจและหลอดเลือด, ไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า> 90 กก., มะเร็ง, เบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)


แนวทางการรักษาโควิด "ผู้ป่วยสีเหลือง"

 • รักษาฟรีใน รพ.ตามสิทธิรักษา
 • UCEP Plus เข้ารักษาใน รพ.ใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ (รัฐ/เอกชน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย รพ.ดูแลรักษาจนหายหรือส่งต่อไป รพ.อื่นได้หากศักยภาพไม่เพียงพอ หรือส่งต่อให้ รพ.ในเครือข่ายที่จัดไว้ ขั้นตอนนี้ ผู้ป่วย/ญาติปฏิเสธ ต้องออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 

 

สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยไม่กำหนดระยะเวลา 72 ชั่วโมงแรก เนื่องจากมีอาการที่รุนแรงกว่าผู้ป่วยโควิดสีเขียว จึงไม่เหมาะที่จะทำการกักตัวรักษาที่บ้านหรือชุมชนได้ และควรเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เพื่อได้รับการดูแลจากแพทย์

 

หมายเหตุ กรณีผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง/แดง มีประกันชีวิต ให้ใช้สิทธิตามประกันชีวิตก่อน

 

ช่องทางติดต่อ รักษาโควิด "ผู้ป่วยสีเหลือง"

 • สพฉ. 1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
   สปสช. 1330 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
   ประกันสังคม 1506
   สอบถามสิทธิ UCEP Plus 028721669

 

กลุ่มผู้ป่วยสีแดง

ผู้ป่วยกลุ่มสีแดง คือ แพทย์วินิจฉัยว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินตามเกณฑ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เช่นเดียวกับ กลุ่มสีเหลืองจะได้รับสิทธิในการถูกส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินรุนแรงจากโรงพยาบาลหนึ่งไปเข้ารับการรักษาใน ICU ของอีกโรงพยาบาลได้เช่นกัน

 

อาการโควิด "ผู้ป่วยสีแดง"

 • หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค 
 • แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก 
 • ปอดอักเสบรุนแรง
 • อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า ซึมลง
 • ไข้สูงกว่า 39 องศาต่อเนื่อง 
 • ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94

 

แนวทางการรักษาโควิด "ผู้ป่วยสีแดง"

 • รักษาฟรีใน รพ.ตามสิทธิรักษา
 • UCEP Plus เข้ารักษาใน รพ.ใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ (รัฐ/เอกชน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย รพ.ดูแลรักษาจนหายหรือส่งต่อไป รพ.อื่นได้หากศักยภาพไม่เพียงพอ หรือส่งต่อให้ รพ.ในเครือข่ายที่จัดไว้ ขั้นตอนนี้ ผู้ป่วย/ญาติปฏิเสธ ต้องออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 


สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยไม่กำหนดระยะเวลา 72 ชั่วโมงแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดที่ห้อง ICU เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับเครื่องช่วยหายใจ

หมายเหตุ กรณีผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง/แดง มีประกันชีวิต ให้ใช้สิทธิตามประกันชีวิตก่อน

 

ช่องทางติดต่อ รักษาโควิด "ผู้ป่วยสีแดง"

 • สพฉ. 1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
 • สปสช. 1330 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 • ประกันสังคม 1506
 • สอบถามสิทธิ UCEP Plus 028721669

 

 

 

ข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง