ทำความรู้จัก www.213.or.th มีประโยชน์อย่างไร ?

ทำความรู้จัก www.213.or.th มีประโยชน์อย่างไร ?
TNN Wealth
30 กรกฎาคม 2564 ( 09:31 )
17
ทำความรู้จัก www.213.or.th มีประโยชน์อย่างไร ?

ธปท. เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับศึกษาข้อมูล “ผลิตภัณฑ์” และ “ค่าธรรมเนียม” บริการทางการเงิน ให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจใช้บริการ เริ่มแล้วตั้งแต่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา


ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ ธปท. ได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับให้ความรู้และเป็นแหล่งข้อมูลให้ประชาชนได้เปรียบเทียบและศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของผู้ให้บริการต่าง ๆ ในประเทศไทย ภายใต้เว็บไซต์ www.1213.or.th

 

 

 

โดยนางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ และมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ธปท. จึงพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของผู้ให้บริการต่าง ๆ


ซึ่ง ธปท. ได้เริ่มเผยแพร่การเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ครั้งแรกในปี 2561 จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เงินฝาก บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 1213 ซึ่งได้รับความสนใจเข้าใช้งานจากประชาชนเป็นอย่างมาก

 

ล่าสุด ธปท. ได้เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่สนใจของประชาชนซึ่งมีการใช้บริการกันอย่างแพร่หลายเพิ่มเติมอีก 5 ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวข้างต้น ได้แก่ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง และผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์(คลิกลิงก์) www.1213.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

นอกจากนี้ ธปท. ได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้สามารถเปรียบเทียบ “ค่าธรรมเนียม” ของผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แล้วจำนวน 21 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ อาทิ ค่าธรรมเนียมเงินฝาก บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน สินเชื่อธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง ผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ การเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง เป็นต้น โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.1213.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปเช่นเดียวกัน


ทั้งนี้ ธปท. ยังให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้ด้วยราคาที่เหมาะสม โดยเน้นการกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการทางการเงินกำหนดค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่ง ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้

 

โดยหากประชาชนท่านใดได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งปัญหาเข้ามาที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของ ธปท. โทร.1213

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง