กรุงเก่าสั่งพักเจ้าคณะตำบลฝืนจัดงานบวช

กรุงเก่าสั่งพักเจ้าคณะตำบลฝืนจัดงานบวช
77ข่าวเด็ด
29 มีนาคม 2563 ( 14:57 )
57
กรุงเก่าสั่งพักเจ้าคณะตำบลฝืนจัดงานบวช

พระนครศรีอยุธยา-เจ้าคณะอำเภอสั่งด่วนพักตำแหน่งเจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี หลังปล่อยรวมกลุ่มแห่นาคฝืนคำสั่งฉุกเฉิน

ช่วงบ่ายวันที่ 29 มีค พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดศาลปูน เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้มีคำสั่งถึงเจ้าอาวาสวัดสามวิหาร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่องให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่ โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันได้มีการเผยแพร่ภาพในสื่อโซเชียล ว่าได้มีการจัดงานอุปสมบท ณ วัดสามวิหาร ซึ่งมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก โดยในการเผยแพร่ภาพทางโซเชียลมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากในการจัดกิจกรรมแห่นาครอบพระอุโบสถ โดยมีแตรวงเครื่องเสียงอย่างเอิกเกริกครึกครื้น โดยมองเห็นผู้มาร่วมกิจกรรมอยู่ใกล้ชิดกันมาก

ทั้งนี้ทางเจ้าคณะอำเภอเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว อยู่ในช่วงที่บ้านเมืองกำลังประสบกับวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19  ซึ่งได้มีการประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมีข้อกำหนดให้ ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือทำกิจกรรม ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด นอกจากนี้ยังมีประกาศของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพระภิกษุ สามเณร ซึ่งออกตามมติมหาเถรสมาคม และสนองนโยบายรัฐบาล อีกทั้งมีประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมดังกล่าวนี้ จึงเป็นการขัดต่อคำสั่งของบ้านเมือง และคำสั่งของคณะสงฆ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในบริเวณวัดสามวิหาร ซึ่งมี พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 2 เป็นเจ้าอาวาส และเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบท การให้มีกิจกรรมดังกล่าวในขณะที่บ้านเมืองมีวิกฤติการณ์เช่นนี้ เป็นการขัดคำสั่งอันชอบด้วยการคณะสงฆ์ และการขัดคำสั่งนั้นอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การคณะสงฆ์ อันถือว่าเป็นการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง ซึ่งจะต้องมีการสอบสวนพิจารณาความผิดกันต่อไป และในระหว่างการสอบสวนนี้ หากให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ระหว่างพิจารณา จะเป็นการเสียหายแก่การคณะสงฆ์ จึงให้ พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสามวิหาร พักจากตำแหน่งหน้ที่เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มี.ค.2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง