ลงทุนทั้งที รู้ให้ทัน! ทำอย่างไร ? เมื่อได้รับจัดสรร หุ้น IPO

ลงทุนทั้งที รู้ให้ทัน! ทำอย่างไร ? เมื่อได้รับจัดสรร หุ้น IPO
TeaC
21 เมษายน 2564 ( 19:35 )
613
ลงทุนทั้งที รู้ให้ทัน! ทำอย่างไร ? เมื่อได้รับจัดสรร หุ้น IPO

 

ข่าววันนี้ เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการลงทุนหุ้น IPO ที่กำลังได้รับความนิยม และมีหลากหลายที่กำลังเปิดจองให้เหล่านักลงทุนซื้อเพื่อเก็งกำไร ว่า

 

 

 

 

หลายคนสนใจลงทุนหุ้น IPO เพราะอยากร่วมเป็นเจ้าของกิจการที่มีโอกาสเติบโต และต้องการเริ่มต้นลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทน


เราสามารถเลือกได้ว่าจะรับจัดสรรหุ้นแบบ ไม่รับใบหุ้น (scripless) หรือ รับใบหุ้น (script) ใน 3 ทางเลือก ได้แก่

 

1. เข้าบัญชีหลักทรัพย์ 

2. ฝากไว้ที่บัญชี 600

3. ใบหุ้น (script)

 


มืออาชีพ มีบัญชีหลักทรัพย์ 


กรณีมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่แล้ว ในวันแรกที่เข้าตลาด หุ้น IPO นั้นจะถูกโอนเข้าพอร์ตโดยอัตโนมัติ พร้อมสำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นได้ 

 


มือใหม่ ฝากไว้ที่บัญชี 600


ผู้ที่ได้หุ้น IPO แล้ว แต่ยังไม่เคยมีพอร์ตหุ้น และไม่อยากถือใบหุ้น สามารถฝากหุ้นไว้ที่ บัญชี 600 ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ได้

 

บัญชี 600 หรือบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เป็นบัญชีที่ issuer เปิดไว้กับ TSD เพื่อเก็บรักษาหุ้นให้กับผู้ลงทุน บริษัทส่วนใหญ่ที่ทำ IPO จะมีบัญชีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน ที่ไม่ต้องการถือใบหุ้น และยังไม่มีพอร์ตลงทุน สามารถนำหลักทรัพย์มาฝากไว้ในบัญชีนี้ได้

 


มือเก๋า ชอบหลักฐาน

 

หลายคนอาจจะเลือกรับใบหุ้น เนื่องจากชอบสิ่งที่จับต้องได้ หรือตั้งใจถือระยะยาววางแผนส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน ซึ่งในใบหุ้นจะระบุข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ เลขที่ ราคาพาร์ จำนวนหุ้น เป็นต้น

 

 

จะซื้อขายเปลี่ยนมือทำอย่างไร ในแต่ละกรณี

 


1. คนมีพอร์ตหุ้นอยู่แล้ว ซื้อขายหุ้นได้เลย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งแบบออนไลน์หรือส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุน

 

2. คนฝากหุ้นไว้ที่บัญชี 600 

  • กรณีต้องการซื้อขายในตลาด จะต้องเปิดบัญชีหลักทรัพย์ก่อน แล้วมอบหมายให้ผู้แนะนำการลงทุน
    ทำเรื่องโอนหุ้นจากบัญชี 600 เข้าพอร์ตเรา ซึ่งการโอนหุ้นจากบัญชี 600 ไปเข้าพอร์ต ต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น
  • กรณีตกลงขายหุ้นให้คนอื่น เจ้าของหุ้นและผู้ซื้อต้องไปทำเรื่องโอนหุ้นที่ TSD โดยทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของหุ้นในบัญชี 600 เป็นชื่อผู้ซื้อหรือเจ้าของใหม่ 


3. คนที่รับใบหุ้น 

  • กรณีต้องการซื้อขายในตลาด ต้องไปเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ก่อน แล้วมอบหมายให้โบรกเกอร์ไปทำเรื่องโอนหุ้นเข้าพอร์ต
  • กรณีตกลงขายหุ้นให้คนอื่น หรือโอนหุ้นให้ลูกหลาน ทั้งสองฝ่ายต้องไปที่ TSD ทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
  1.  ถ้าผู้ซื้อหรือผู้รับโอน ไม่มีพอร์ตหุ้น TSD จะเปลี่ยนชื่อในใบหุ้นเป็นเจ้าของใหม่
  2.  ถ้าผู้ซื้อหรือผู้รับโอน มีพอร์ตหุ้น TSD จะโอนใบหุ้นเข้าบัญชี 600 ในชื่อเจ้าของใหม่ -> เจ้าของใหม่ทำเรื่องโอนหุ้นจากบัญชี 600 มาเข้าพอร์ตของตัวเอง

 

รู้หรือไม่ ? กรณีเก็บใบหุ้นจนชำรุดแล้ว สามารถขอให้ TSD ออกใบใหม่ให้ได้ เพราะ TSD เป็นนายทะเบียนให้กับบริษัทจดทะเบียนเกือบทั้งหมด

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง