TrueID

สสจ.พะเยาประชุมเข้มรับมือ 'ไข้เลือดออก' เผยกลุ่มเสี่ยงช่วงวัย 15-24 ปี

สสจ.พะเยาประชุมเข้มรับมือ 'ไข้เลือดออก' เผยกลุ่มเสี่ยงช่วงวัย 15-24 ปี
มติชน
15 สิงหาคม 2563 ( 09:10 )
47
สสจ.พะเยาประชุมเข้มรับมือ 'ไข้เลือดออก' เผยกลุ่มเสี่ยงช่วงวัย 15-24 ปี

สสจ.พะเยาประชุมเข้มรับมือ ‘ไข้เลือดออก’ โดยยุงลายเป็นพาหะ เผยป่วยเดือนล่ะ 23 ราย ระบุกลุ่มเสี่ยงช่วงวัย 15-24 ปี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขพะเยา(สสจ.) จ.พะเยา กล่าวว่า ในหน้าหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ ตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพะเยา กรณีเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหนะ และยุงลายก็เป็นปัญหาอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องรีบดำเนินการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์เป็นและเป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก

 

จากการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่พะเยา 68 ตำบล 9 อำเภอ ตามข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 11 สิงหาคมผ่านมา เบื้องต้นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกรวม 190 รายต่อคน เปรียบเทียบอัตราการป่วย 40.02 ต่อประชากรแสนคน เปรียบเทียบในระดับประเทศ พะเยาอยู่ในลำดับที่ 54 ของประเทศ และลำดับ 6 ในภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด และได้มีการประชุมรับมือป้องกันการเกิดไข้เลือดออก ที่ยุงลายเป็นพาหะและภาพรวมของจังหวัด พบผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างเป็นทางการ ที่ไปรักษาตัวกับทางโรงพยาบาลประจำอำเภอในพื้นที่พะเยา 9 อำเภอ 9 แห่ง เดือนละ 23.6 รายต่อคน

 

ทันตแพทย์ชาญ กล่าวอีกว่า สสจ.ได้จำแนกผู้ป่วยไข้เลือดออก ออกเป็นแต่ล่ะอำเภอจากมากไปหาน้อยเช่น อ.เชียงม่วน มีอัตราป่วยสะสมสูงสุดของจังหวัด 116.12 รองลงมาคือ อ.เมืองพะเยา และ อ.จุน อัตราการป่วย 75.59 และ 48.41 ต่อแสนประชากร

 

ส่วนผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือ 65 ปี ขึ้นไปถึง 90 ปี สำหรับข้อมูลล่าสุดพบผู้ป่วยในรอบ 2 สัปดาห์หรือ 14 วัน พบผู้ป่วยใน 6 อำเภอรวม 47 ราย เช่น อ.เมืองพะเยารวม 18 ราย นอกนั้นรองลงมาคือ อ.เชียงคำ 10 ราย อ. ปง และ อ.จุน อำเภอละ 8 ราย อ.คำใต้ 2 ราย และ อ.ภูซาง 1 ราย ส่วนที่เหลืออีก 2 อำเภอ ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแต่อย่างใดเช่น อ.เชียงม่วน อ.แม่ใจ หากว่าผู้ใดมีอาการไข้สูง, ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, หน้าแดง, มีผื่น, มีรอยจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามลำตัวเช่นที่แขน ขา เบื่ออาหาร จุกแน่นลิ้นปี่ ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง