รีเซต

ลงทะเบียนจองวัคซีน หรือ Walk-In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี ยังมีที่ไหนบ้าง เช็กเลย!

ลงทะเบียนจองวัคซีน หรือ Walk-In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี ยังมีที่ไหนบ้าง เช็กเลย!
Ingonn
6 ตุลาคม 2564 ( 16:49 )
304.5K
5
ลงทะเบียนจองวัคซีน หรือ Walk-In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี ยังมีที่ไหนบ้าง เช็กเลย!

หลังจากที่ไทยได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ จากประเทศ สหรัฐอเมริกาจำนวน 1.5 ล้านโดส เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา โดยวัคซีนจำนวนดังกล่าว จะถูกนำไปแจกจ่ายฉีดให้กลับกลุ่มเป้าหมาย ตามมติที่ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนโควิด-19 หลังจากที่มีการจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดแล้ว ประชาชนกลุ่มเสี่ยงก็สามารถฉีดไฟเซอร์ได้ด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

 

 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์


1.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

 
2.กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 

 


3.หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

 

นอกจากนี้วัคซีนไฟเซอร์ ยังเป็นเทคโนโลยี mRNA ที่เพิ่งเคยใช้ในไทยเป็นครั้งแรก และสามารถใช้ในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ จากการสำรวจผลการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้วัคซีนชนิด mRNA สูง ทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นา 300 ล้านโดส

 

วันนี้ TrueID จึงได้รวบรวมโรงพยาบาลที่ยังเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ว่ามีที่ไหนบ้าง พร้อมขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีนอย่างไร

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดลงทะเบียนไฟเซอร์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ลงทะเบียนกับห้องฝากครรภ์กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ 02-763-4006 และ 02-763-4007 เวลา 08.30-15.30 น (จำนวนจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)

 

 

 

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยโรงเรียนที่สามารถ Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ มีทั้งหมด 3 โรงเรียนได้แก่ มหิดลวิทยานุสรณ์ , วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล 

 

 

 

 

นนท์ Student

 

นนท์ Student เปิดลงทะเบียนเพิ่มตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. ถึง 1 ต.ค. 64 ก่อน 17.00 น. สำหรับ นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ผู้มีอายุ 12-18 ปี *เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น**
สถานที่ฉีดวัคซีน Impact Exhibition Center Hall 5-6 วันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน

 

ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/qq1J2SDuP5VFAzwX7

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย ศึกษาแบบสุ่มโดยปกปิดข้อมูลผู้สังเกตการณ์ เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัยหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือไฟเซอร์แบบเต็มโดสหรือครึ่งโดส

 

คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวคครบ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 21-28 วัน
- เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวคเข็มที่ 2 อย่างน้อย 60 วัน
- สามารถมาพบแพทย์ตามนัดได้
- ยินดีลงนามเข้าร่วมโครงการ

 

ช่องทางการสมัคร แสกน QR Code ในโปสเตอร์นี้เพื่อลงทะเบียนได้เลยค่ะ หรือคลิก https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdAaETZYg.../viewform

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) โทร.097-278-6942

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลวิมุต

 

โรงพยาบาลวิมุต เปิดให้บริการปรึกษากุมารแพทย์ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 “ไฟเซอร์ Pfizer” สำหรับเด็กอายุ 12-16 ปีที่เป็น 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง โดยสามารถจองคิวปรึกษาแบบเข้ามาพบแพทย์ที่ แผนกสุขภาพเด็ก ชั้น 3 รพ.วิมุต ได้ตั้งแต่วันที่ 11-16 ก.ย. 64 เวลา 08.00 – 17.00 น. หรือ จองคิวปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Telemedicine ได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 ก.ย. 64 เวลา 9.00 - 15.00 น. หลังได้รับบริการปรึกษาแพทย์แล้ว สามารถเลือกวันฉีดวัคซีนที่ รพ. วิมุต ได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.ย. 64

 

Download ViMUT Application


App Store https://apps.apple.com/th/app/vimut-app/id1562674019?l=th

 

Google Play https://play.google.com/store/apps/details..

 

 

 

โรงพยาบาล จ.ปทุมธานี

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่อ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัวต่างๆ 

 


สามารถโทรติดต่อนัดหมายตามเบอร์โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านทั้ง 8 แห่ง หรือ ติดตามทางเพจ/website ของรพ.ทั้ง 8 แห่งเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

ติดต่อโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายวันรับวัดซีน รพ.ปทุมธานี 02-5988688 , 02-5491058-4  รพ.สามโดก 02-1993791 รพ.หนองเสือ  รพ.ลำลูกกา 02-5631080-1  รพ.ลาดหลุมแก้ว 02-5991650-1  รพ.ธัญบุรี 02-5772600-2  รพ.คลองหลวง 02-8046446-9 ชพ.ประชาธิปัตย์ 02-6634248

 

 

 

 

โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา

 

จังหวัดสงขลาให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงเรื้อรังในเด็กอายุ 12-18 ปี โดยลงทะเบียนในหมอพร้อม หรือสงขลาวัคซีนแล้ว จะได้รับการฉีดวัคซีนตามคิว สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง