รีเซต

จุด Walk in และลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย!

จุด Walk in และลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย!
Ingonn
11 สิงหาคม 2564 ( 14:37 )
12.4K
จุด Walk in และลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย!

อีกกลุ่มเสี่ยงหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด คือ "ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง" เนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อง่าย และเสี่ยงป่วยรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น และผู้สูงอายุที่จองในระบบ “หมอพร้อม” ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จะได้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกา ดังนั้นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา เป็นหลัก ยกเว้นในช่วงที่ไม่มีวัคซีนชนิดนี้ ซึ่งตอนนี้มีแต่วัคซีนของซิโนแวค หรือ แพทย์ที่ดูแลใช้ดุลพินิจว่าผู้สูงอายุคนนี้สมควรได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือไม่ อย่างไร

 

 

วันนี้ TrueID จึงได้รวบรวมโรงพยาบาลที่ผู้สูงอายุสามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ ทั้งในรูปแบบวอร์กอิน จองผ่านหมอพร้อม ค่ายมือถือ มาฝากไว้ เพื่อที่ลูกหลาน จะได้เตรียมตัวให้พร้อมพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนกัน

 

 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดฉีดวัคซีนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ สำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รับเพียง 500 คิวเท่านั้น

 

เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.)
ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
 

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เปิด walk in สำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ. 2504 ขึ้นไป) ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และผู้ที่ตั้งครรภ์และมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (กรุณานำสมุดฝากครรภ์เพื่อเป็นหลักฐาน)

 

สามารถมาลงทะเบียนได้ที่หน่วยฉีดวัคซีนอาคารเอนกประสงค์ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-429-3575 ถึง 81 (ในวันและเวลาราชการ)

 

 

 

 

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

 

ยินดีเปิดให้บริการฉีดวัคซีน AstraZeneca แบบ Walk in สำหรับประชาชนกลุ่มที่ตรงตามเงื่อนไข ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 50 ปี ขึ้นไป (เกิดปี 2514 หรือก่อนหน้านั้น) , กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป (มีใบรับรองแพทย์ หรือสมุดฝากครรภ์) และกลุ่มผู้มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัม ขึ้นไป รวม 3 กลุ่ม จำนวน 300 สิทธิ์ / วัน

ในวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2564โดยสามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. (หรือจนกว่าจะครบจำนวน 300 สิทธิ์) บริเวณ อาคาร A ชั้น 1

 

 

 

 

 

รพ.พระมงกุฎเกล้า

 

รพ.พระมงกุฎเกล้าเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนอายุ 60 ปีขึ้นไป และสตรีตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (และให้สิทธิสำหรับผู้ติดตามที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน 1 คน) สูตรแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 1 และเข็ม2 ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2564 เวลา 17.00 น. โดยลงทะเบียนผ่าน www.pmk.ac.th หรือ สแกน QR code

 

 

 

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศ ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 AstraZeneca

 

แจ้งจองฉีดวัคซีนได้ทาง RAMACOVID CallVaccine โทร. 0-2078-9078 เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน

 

กำหนดฉีดวันที่ 9-13, 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

 

 

 

 

โรงพยาบาลราชวิถี

 

เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ , หญิงตั้งครรภ์ , ผู้ป่วยโรคเสี่ยง โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป นอกจากนั้นยัง เปิด Walk-in ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 

 

 

 

โรงพยาบาลลาดกระบัง

 

เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด-19 (แอสตร้าเซนิก้า) สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

สามารถมารับบริการได้ตั้งแต่ วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-14.00 น. ณ อาคารอำนวยการชั่วคราว ชั้น 1 โรงพยาบาลลาดกระบัง

 

 

 

 

โรงพยาบาลตำรวจ

 

โรงพยาบาลตำรวจขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ และผู้มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งเเต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00-15.00 น. เป็นต้นไป แบบ Walk in ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ห้างสรรพสินค้า อัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี

 

จังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และสตรีมีครรภ์ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ใกล้บ้าน วัคซีนที่ได้เป็น แอสตร้าเซนเนก้า โดยเริ่มขอรับการฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 สิงหาคม เป็นต้นไป

 

กลุ่ม ผู้สูงอายุ/ ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง หรือ ผู้พิการ ที่ไม่สะดวกเดินทางอสอบถามและนัดหมาย เพื่อฉีดวัคซีนใกล้บ้าน ได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

 

ส่วนกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) โรคไตวายเรื้อรัง 4) โรคหลอดเลือดสมอง 5) โรคมะเร็งทุกชนิด 6) โรคเบาหวาน 7) โรคอ้วน และ หญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ สอบถามและลงนัดหมาย เพื่อฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน

 

 

 

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 SCB

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 SCB สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 17 กรกฎาคม 2504) และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป* (แสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์)

 

สามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ 10 ส.ค.64-14 ส.ค.64 (เวลา 08.00 – 14.00 น.)

 

 

 

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น สำหรับ ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี และผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง โดยเริ่มจองพร้อมกัน วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. เริ่มฉีด 1-31 สิงหาคม 2564

 

ผู้ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป(เกิดปี พ.ศ. 2489 ขึ้นไป) ทุกสัญชาติ (ต่างชาติ ต่างด้าว ไม่ระบุสัญชาติ) และคนท้อง อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ยังคงสามารถ On-site ได้ โดยไม่ต้องจองผ่านค่ายมือถือ

 

 

ช่องทางลงทะเบียน

 

1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine

 

2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

 

3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอป และ เว็บไซต์ https://www.dtac.co.th/vaccine/registration

 

4.  NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

 

5. ชาวต่างชาติ อายุตั้งแต่ 60-74 ปี 

จองคิวได้ที่กรมการกงศุล https://consular.mfa.go.th/th/index มารับบริการตามวันเวลาที่แจ้งใน SMS / QR CODE โดยเตรียม passport เข้า ประตู 2,3,4

 

 

 

www.ไทยร่วมใจ.com

 

ไทยร่วมใจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 17 กรกฎาคม 2504) จองคิวฉีดวัคซีนผ่านทางโทรศัพท์ และเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ โดยวัคซีนที่ได้รับเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลศิริราช

 

โรงพยาบาลศิริราชจะเปิดให้มีการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบยังไม่กำหนดวันฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนโควิด 19  ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. โดยชนิดของวัคซีนที่ฉีด วันและเวลาที่ฉีด ขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีน (ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้) 

 

 

ตามที่โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยงจองคิวฉีดวัคซีนโควิดแบบไม่ระบุวันนัดฉีดวัคซีน โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect นั้น ทางโรงพยาบาลศิริราชขอแจ้งผู้ที่ได้คิวฉีดวัคซีน สามารถมารับการฉีดวัคซีนโควิดของบริษัท AstraZeneca ได้ ระหว่างเวลา  08.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช ตามลำดับคิวที่ท่านได้รับดังนี้

 

          คิวที่1-1000           ฉีดวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564


          คิวที่ 1001-2000    ฉีดวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564


          คิวที่ 2001-3000    ฉีดวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564


          คิวที่ 3001-4000    ฉีดวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564


          คิวที่ 4001-5000    ฉีดวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

สภากาชาดไทย 


สภากาชาดไทย ได้รับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดสจะมอบวัคซีนให้กับโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ และ อบจ. ในราคาต้นทุนที่ได้จากองค์การเภสัชกรรม ในขณะนี้ราคายังคงอยู่ที่ 1,100 บาท โดยที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันราคาจากองค์การเภสัชกรรม กำหนดเป้าหมายสำหรับผู้ที่จะได้รับฉีดวัคซีนไว้ 5 กลุ่ม ได้แก่

 

1. บุคลากรทางการแพทย์

2. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

3. ผู้ป่วยติดเตียง

4. สตรีมีครรภ์

5. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

 

**เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงวัคซีน “โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับประชาชน”

 

 

 

ศูนย์บริการฉีดวัคซีน สามย่านมิตรทาวน์

 

เปิดให้บริการเฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ไว้กับทางเว็บไซต์ "ไทยร่วมใจ" ลงทะเบียน บริเวณ ชั้น G (หน้าร้าน C ASEAN ) เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายก่อนเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

 

 

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน TUH FOR ALL สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และ บางเขน หรือมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบช่วงเวลาการนัดหมาย เพื่อฉีดวัคซีนอีกครั้ง ผ่านแอปพลิเคชัน หมอพร้อม

 

รายละเอียดการใช้แอป คลิก

 

 

 

 

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

 

เรียนเชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 กับทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

 

หมายเหตุ : ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ เกิดก่อนเดือน ก.ค. 2504 เท่านั้นเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและยังไม่ได้ลงทะเบียนที่รพ.อื่่น สามารถลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีนในวันและเวลาที่กำหนดไว้ จำกัด 50 คน ต่อวัน ณ สถานที่ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชครินทร์

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง