รีเซต

ลูกเสือของกลาง 4 ตัวได้ชื่อแล้ว-พร้อมเผยที่มาสุดลึกซึ้ง

ลูกเสือของกลาง 4 ตัวได้ชื่อแล้ว-พร้อมเผยที่มาสุดลึกซึ้ง
TNN ช่อง16
19 พฤศจิกายน 2565 ( 14:52 )
60
ลูกเสือของกลาง 4 ตัวได้ชื่อแล้ว-พร้อมเผยที่มาสุดลึกซึ้ง

วันนี้ ( 19 พ.ย. 65 )นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เปิดเผยว่า ลูกเสือโคร่ง จำนวน 4 ตัว (เพศผู้ จำนวน 2 ตัว , เพศเมีย จำนวน 2 ตัว) ซึ่งเป็นของกลางในคดีอาญา 1684/65 ยึดทรัพย์ 250 ที่ได้นำมาดูแลที่คลินิกสัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ซึ่งได้มีการพิจารณาร่วมกันกับทีมงานที่ได้ร่วมกับคณะทำงาน และได้ตั้งชื่อลูกเสือทั้ง 4 ว่า "น้องมุกดา น้องสะหวัน น้องข้ามโขง และน้องข้ามแดน" โดยที่มาของชื่อมุกดา และ สะหวัน เป็นชื่อจังหวัดของประเทศไทย และจังหวัดของประเทศลาว ที่อยู่ตรงข้ามกัน ส่วนข้ามแดน และข้ามโขง เป็นชื่อของการที่ลูกเสือเดินทางไปมาระหว่างประเทศ

ด้านสพ.ญ.คชรินทร์ ราชสินธุ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ลูกเสือทั้ง 4 ตัว มีพฤติกรรมร่าเริง อุณหภูมิร่างกายปกติ ปัสสาวะปกติ อุจจาระเหลว และได้ทำการชั่งน้ำหนักประจำวัน โดยน้องมุกดา หนัก 3.385 kg. น้องสะหวัน หนัก 4.050 kg. น้องข้ามโขง หนัก 4.090 kg. และน้องข้ามแดน หนัก 4.030 kg. ทั้ง 4 ตัว กินนมผงชนิด KMR ทุก 2-3 ชั่วโมง (การกินปกติ)

สำหรับความผิดกรณีค้าและครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ชนิดลูกเสือโคร่ง จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิดดังกล่าว มีความผิดตามมาตรา 17 ฐาน “มีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี” มีอัตราโทษตามมาตรา 92 จำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

และมาตรา 29 ฐาน “ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” มีอัตราโทษตามมาตรา 89 จำคุกไม่เกินสิบปี ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 23 ฐาน “ผู้ใดจะนำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี” มีอัตราโทษตามมาตรา 93 จำคุกไม่เกินสิบปี ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกอบมาตรา 112 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562ข้อมูลจาก :  ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพจาก  :  ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง