รีเซต

'คณะก้าวหน้า' ลงพื้นที่ 'เพชรบูรณ์' เปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.

'คณะก้าวหน้า' ลงพื้นที่ 'เพชรบูรณ์' เปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.
มติชน
8 ตุลาคม 2564 ( 14:21 )
99
'คณะก้าวหน้า' ลงพื้นที่ 'เพชรบูรณ์' เปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ จ.เพชรบูรณ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะก้าวหน้า ร่วมพบปะพูดคุยและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิก อบต. ในพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งมีว่าที่ผู้สมัครอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ นายนราพงษ์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ, นายปรีชา พุ่มพวง ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง และ นายพิศ พุทธศรี ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ โดยว่าที่ผู้สมัครแต่ละคนต่างนำเสนอถึงนโยบายที่จะใช้เป็นจุดแข็งในการหาเสียงของตนเอง สำหรับการเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

 

โดยนราพงษ์ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง กล่าวว่า สำหรับสโลแกนที่ตนวางไว้ที่จะใช้พัฒนาท้องถิ่นนั้นมีอยู่ว่า ‘น้ำใสไหลยี่สิบสี่ สร้างความสามัคคี ขายของดีวันปีใหม่ม้ง ประเพณีวัฒนธรรมเด่น เน้นกีฬามาตรฐาน’ โดยแน่นอนว่าในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน น้ำใสไหล 24 ชั่วโมง เป็นน้ำประปาที่สะอาด ตลอดจนสามารถดื่มได้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนี้ รวมถึงทางเท้าชุมชนต้องดี ไฟส่องสว่างต้องมี ถนนหนทางได้มาตรฐานไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะ ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้าน สิ่งที่ตนตั้งใจคือการผลักดันให้ อบต.เข็กน้อยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งทางหนึ่งนอกจากเป็นการดึงดูดคนเข้ามาในพื้นที่แล้ว เรายังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวได้ด้วย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นฝีมือของพี่น้องชาติพันธุ์ เรามีความตั้งใจที่จะไปส่งเสริมเรื่องการหาตลาดสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การส่งเสริมดนตรี ทั้งดนตรีพื้นสากลและดนตรีพื้นบ้านของพี่น้องชาติพันธุ์

 

“นโยบายที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชนในพื้นที่อย่างมาก คือ เราตั้งใจจะขับเคลื่อนเรื่องที่ดิน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไข เช่นกลไกของรัฐสภาอย่าง กรรมาธิการ (กมธ.) ที่ดินธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น นโยบายจัดการขยะ ซึ่ง อบต.เข็กน้อย จัดเก็บขยะด้วยตัวเองนั้น เราจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาขยะต้นทาง เพราะต่อให้มีบ่อขยะมากเท่าไหร่ มีเตาเผาขยะมากเท่าไหร่ ถ้าไม่มีการแยกตั้งแต่ต้นทางก็ไม่มีทางเพียงพออย่างแน่นอน ดังนั้น เรามีแนวคิดเรื่องของการคัดแยก ขยะอินทรีย์เอาไปทำหมักปุ๋ย ขยะรีไซเคิลเอาไปทำเป็นธนาคารขยะ ส่วนที่เหลือค่อยนำไปจัดการอย่างได้มาตรฐานต่อไป” นายนราพงษ์ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง