รีเซต

กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต.อีก 24 จังหวัด ยันไม่ตัดอำนาจสืบสวน หากพบทุจริต

กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต.อีก 24 จังหวัด ยันไม่ตัดอำนาจสืบสวน หากพบทุจริต
มติชน
20 ธันวาคม 2564 ( 15:35 )
57
กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต.อีก 24 จังหวัด ยันไม่ตัดอำนาจสืบสวน หากพบทุจริต

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้ ทางสำนักงาน กกต.ได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีก จำนวน 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสระบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครนายก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

โดย กกต.ได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง