รีเซต

กกต.กลาง แขวน 4 นายก อบต.ปราณบุรี –หัวหิน รอลุ้นประกาศผล

กกต.กลาง แขวน 4 นายก อบต.ปราณบุรี –หัวหิน รอลุ้นประกาศผล
มติชน
17 ธันวาคม 2564 ( 09:50 )
86
กกต.กลาง แขวน 4 นายก อบต.ปราณบุรี –หัวหิน รอลุ้นประกาศผล

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจัดการเลือกตั้งนายก อบต.และ สมาชิก อบต.จำนวน 44 แห่ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ล่าสุด กกต.กลาง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกฯ แต่ยกเว้น อบต.วังก์พง อ.ปราณบุรี อบต.หินเหล็กไฟ อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ และ อบต.บึงนคร อ.หัวหิน สำหรับ อบต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิก อบต. เนื่องจากนายก อบต.ที่มีผู้สมัครเพียงรายเดียวเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้งเพียง 1 วัน กกต.จึงประกาศรับสมัครใหม่ มีผู้สมัครนายกฯ 2 ราย จากนั้นจะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 9 มกราคม 2565 สำหรับปัญหาในการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ที่หมู่ 11 ต.หินเหล็กไฟ มีแนวโน้มที่ กกต.จะสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะสมาชิก หลังจากพบว่ามีปัญหาจากบัตรเขย่ง จำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับผู้ใช้สิทธิ

 

นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัด อบต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี ในฐานะ ผอ.เลือกตั้งประจำ อบต. กล่าวว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมาได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน.)ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบป้องกันปัญหาความผิดพลาด เนื่องจากผู้ใช้สิทธิบางรายจะมีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะนายก อบต. เท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิก อบต.เนื่องจากได้ย้ายชื่อมาจากทะเบียนบ้านในหมู่บ้านอื่นตำบลเดียวกัน ไม่ครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด จึงต้องระวังในการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้อง สำหรับผู้ใช้สิทธิที่เข้าข่ายการลงคะแนนในลักษณะดังกล่าว อบต.ได้ทำเครื่องหมายไว้ที่รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อให้ กปน. ดำเนินการตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง