รีเซต

"ไข้เลือดออก" ระบาดหนัก 4 จังหวัดอีสานใต้

"ไข้เลือดออก" ระบาดหนัก 4 จังหวัดอีสานใต้
TNN ช่อง16
5 สิงหาคม 2566 ( 16:44 )
135
"ไข้เลือดออก" ระบาดหนัก 4 จังหวัดอีสานใต้

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย สัปดาห์ที่ 29 คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 26 กรกฎาคม พบผู้ป่วยสะสม 46,855 คน เสียชีวิต 41 คน ส่วนสถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 9 ในสัปดาห์ที่ 31 คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 4 สิงหาคม พบผู้ป่วยสะสม 3,186 คน มีผู้เสียชีวิต 3 คน อัตราป่วยตายร้อยละ 0.09 


แยกเป็นรายจังหวัด  สุรินทร์ พบผู้ป่วย 1,308 คน เสียชีวิต 2 คน  นครราชสีมา ผู้ป่วย 959 คน ผู้เสียชีวิต 1 คน  ชัยภูมิ พบผู้ป่วย 578 คน  บุรีรัมย์ ผู้ป่วย 341 คน โดยกลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ 10-14 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ


ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้ง อยู่ในที่โล่งแจ้งมีลมถ่ายเทได้สะดวก อย่าอยู่ในที่มุมอับ มืด และให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ เก็บบ้านให้สะอาด เก็บภาชนะกักเก็บน้ำ เพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 


ช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันควบคุมโรงเรือน บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท โรงงานอุตสาหกรรม โรงธรรม (วัด/มัสยิด/ศาสนสถาน) และสถานที่ราชการ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีการรวมตัวกันของประชาชนถือเป็นสถานที่เสี่ยงที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก 


ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ภาวะอ้วน ผู้สูงอายุ และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด หากมีอาการไข้สูงลอย ร่วมปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา หรือมีจุดเลือดออกที่ลำตัว และแขน ขา ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด เช่น ไอบูโพรเฟน ไดโครฟีแนก แอสไพริน รวมถึงยาชุด ซึ่งมีผลทำให้เลือดออกในช่องทางเดินอาหาร ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคให้ชัดเจนจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้


ภาพ : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง