รีเซต

IVL โชว์กำไรปี 64 ที่ 2.6 หมื่นลบ. โตก้าวกระโดด ปันผลอีก 0.25 บาท/หุ้น

IVL โชว์กำไรปี 64 ที่ 2.6 หมื่นลบ. โตก้าวกระโดด ปันผลอีก 0.25 บาท/หุ้น
ทันหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2565 ( 10:52 )
164
IVL โชว์กำไรปี 64 ที่ 2.6 หมื่นลบ. โตก้าวกระโดด ปันผลอีก 0.25 บาท/หุ้น

#IVL #ทันหุ้น-  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าในปี 2564 มีกำไร 26,288.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563ที่มีกำไร 2,414.28 ล้านบาท  โดยผลดำเนินงานที่แข็งแกร่ง มี  Core EBITDA ท้ังปีเท่ากับ 1,743ล้านเหรียญสหรัฐ และรายงานปริมาณการผลิตจำนวน 14.72 ล้านตัน โดยมีการเติบโตท้้งสามกลุ่มธุรกิจ Combined PET (CPET),  Fibers และ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) เช่นเดียวกันกับทั้งสามภูมิภาคหลักคืออเมริกาเหนือยุโรปและเอเชีย ในปีนี้ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบในการแข่งขันจากรูปแบบการดำเนินงานแบบบูรณาการในระดับภูมิภาค การตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้บริโภค ความยืดหยุ่นของธุรกิจในปัจจุบันเป็ นรากฐานที่แข็งแกร่งในการเติบโตต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่ของบริษัท

- Reported EBITDA 1,982ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 111% เมื่อเทียบปี ต่อปีและ Core EBITDA 1,743ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น55% เมื่อเทียบปีต่อปี

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 7%  เมื่อเทียบปี ต่อปีเป็ น 14.72 ล้านตัน

-Core ROCE 12% เพิ่มขึ้น 6.3 ppt เมื่อเทียบปีต่อปี

 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 และอัตรา 0.25 บาท เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 และหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 6 พ.ค. 2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 9 พ.ค. 2565 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พ.ค. 2565 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง