รีเซต

IVL ประกาศแผนธุรกิจ 3 ปี ยกระดับดำเนินธุรกิจทั่วโลก

IVL ประกาศแผนธุรกิจ 3 ปี ยกระดับดำเนินธุรกิจทั่วโลก
ทันหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2565 ( 11:55 )
125
IVL ประกาศแผนธุรกิจ 3 ปี ยกระดับดำเนินธุรกิจทั่วโลก

ข่าววันนี้ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน) หรือ IVL บริษัทได้ประกาศแผนธุรกิจระยะ 3 ปีที่จะยกระดับการดำเนินธุรกิจทั่วโลก รวมทั้งโครงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ และการบูรณาการระดับสูงใน 3 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้ ดึงประสิทธิผล และเพิ่มความสามารถในการผลิต

 

ไอวีแอลจะเดินหน้าลงทุนในโครงสร้างธุรกิจ บุคลากร และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการทำงานเพื่อปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเติบโตของ EBITDA และบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (Return on Capital Employed: ROCE) กว่าร้อยละ 15 ภายในปี 2567 การจัดสรรเงินทุนอย่างเป็นระบบสำหรับกระแสเงินสดมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐจะสร้างโอกาสต่างๆ ในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

 

โครงการ Olympus หรือโครงการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและเพิ่มประสิทธิผลของไอวีแอล มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2565 บริษัทฯ จึงได้ตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น โดยคาดหวังให้มี EBITDA ส่วนเพิ่มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมูลค่ากว่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2567

 

**วิสัยทัศน์ปี 2573

 

ไอวีแอลได้กำหนด “วิสัยทัศน์ปี 2573” โดยตั้งเป้าสร้างการเติบโตภายในที่มีความยั่งยืนเป็นสำคัญ ซึ่งได้รับชี้นำจากแก่นสำคัญขององค์กร (Purpose) ที่กำหนดขึ้นใหม่  นั่นคือ“Reimagining Chemistry Together to Create a Better World”  ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ปี 2573 จะนำไอวีแอลมุ่งสู่เส้นทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero

 

ภายใต้วิสัยทัศน์ปี 2573 ไอวีแอลวางแผนที่จะลงทุนในเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และลดการใช้ถ่านหิน บริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจรีไซเคิล PET และเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นเชิงชีวภาพประมาณ 1 ใน 3 ของห่วงโซ่คุณค่าที่มีพื้นฐานจากโพลีเอสเตอร์ นอกจากนี้ มาตรการเพิ่มเติมที่จะเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับอนาคต ได้แก่ การพัฒนาผู้นำที่มี growth mindset และการให้อำนาจการตัดสินใจด้วยเครื่องมือการบริหารที่ถูกต้องเหมาะสม

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง