รีเซต

เมื่อมีเงินได้ ผู้เสียภาษีต้องทำอย่างไร?

เมื่อมีเงินได้ ผู้เสียภาษีต้องทำอย่างไร?
Oopsoi5
9 พฤศจิกายน 2563 ( 17:43 )
369
เมื่อมีเงินได้ ผู้เสียภาษีต้องทำอย่างไร?

เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้มีรายได้ก็ต้องเสียภาษี หากไม่ยื่นแบบฯตัวเราเองก็จะมีความผิดตามกฏหมาย แต่ถ้าเราเพิ่งมีรายได้หละจะต้องทำอย่างไร วันนี้ trueID news จะพาไปรู้จักขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เพิ่งจะมีรายได้เป็นครั้งแรก

 

เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้เสียภาษีต้องทำอย่างไร

 


1.ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้เกิดขึ้น กรณีเป็นผู้มีเงินได้ ที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ได้แก่ เป็นคนต่างด้าว หรือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 
เว้นแต่ สามารถใช้เลขประจำตัวประชาชน แทนเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากรได้ โดยไม่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอีก 

 

ผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนา อยู่ในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นคำร้อง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 30 แห่ง หรือ สำนักสรรพากรพื้นที่ สาขา(อำเภอ)ทุกแห่ง

 

สำหรับในต่างจังหวัด ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่ (จังหวัด) และสำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขา (อำเภอ) ทุกแห่ง แล้วแต่กรณี


2.ยื่นแบบแสดงรายการ ปกติปีละ 1 ครั้ง เงินได้ ของปีใด ก็ยื่นแบบฯ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป เว้นแต่ เงินได้บางลักษณะ เช่น การให้เช่า ทรัพย์สิน เงินได้จาก วิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ เป็นต้น จะต้องยื่นแบบฯ ตอนกลางปี สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรก ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

 

เมื่อถึงเวลาที่เราต้องยื่นภาษีประจำปียังมีค่าลดหย่อนต่างๆ ที่ช่วยให้เสียภาษีน้อยลง แต่ต้องขึ้นอยู่กับเงินได้และอัตราภาษีเฉพาะบุคคลด้วย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ภาษี : ค่าลดหย่อน คืออะไร?

 

ภาพโดย mohamed Hassan จาก Pixabay 

++++++++++

ข่าวที่เกี่ยวข้อง