30 มิ.ย.2564 วันสุดท้าย! ยื่นภาษีออนไลน์ ใครต้องยื่น ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563 บ้าง?

30 มิ.ย.2564 วันสุดท้าย! ยื่นภาษีออนไลน์  ใครต้องยื่น ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563 บ้าง?
TeaC
29 มิถุนายน 2564 ( 15:25 )
106
30 มิ.ย.2564 วันสุดท้าย! ยื่นภาษีออนไลน์  ใครต้องยื่น ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563 บ้าง?

โค้งสุดท้ายแล้วสำหรับ ยื่นภาษีออนไลน์ ประจำปี 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น มาตรการขยายเวลาสู้ภัยโควิดด้วยกัน ใครที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีอย่าช้ารีบยื่นเลยนะ! 

 

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเภทแบบ ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประเภทแบบ ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 55 Disclosure form
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เดือนพฤษภาคม 2564  ประเภทแบบ ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 53, 54
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือนพฤษภาคม 2564 ประเภทแบบ ภ.พ. 30, ภ.พ. 36

 

 

ใครต้อง ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2563

 

1. มนุษย์เงินเดือน

มนุษย์เงินเดือน ได้แก่ พนักงาน Office ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรายวัน/รายชั่วโมง

 

 

รายละเอียด :

คนโสด มีเงินเดือนตลอดปี 2563 เกิด 120,000 บาท

คนมีคู่ มีเงินเดือนตลอดปี 2563 เกิน 220,000 บาท (ไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้ง 2 ฝ่ายรวมกัน)

 

 

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอร์เน็ต

 

1. มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด

2. ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน มีสิทธิขอคืนภาษีได้ แนะนำผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับบัยชีธนาคารที่ขอคืน

 

 


ใครต้อง ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2563

 

1. รายได้จากค่านายหน้า ค่าคอมมิชชั่น

ผู้มีรายได้จากการเป็นนายหน้า ตัวแทนขายสินค้าหรือบริกาาร

 

 

รายละเอียด :

คนโสด มีรายได้จากค่านายหน้า/ตัวแทน และหรือรวมกับรายได้อื่นตลอดปี 2563 เกิน 60,000 บาท

คนมีคู่ มีรายได้จากค่านายหน้า/ตัวแทน และหรือรวมกับรายได้อื่นตลอดปี 2563 เกิน 120,000 บาท (ไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้ง 2 ฝ่ายรวมกัน)

 

 

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ทางอินเทอร์เน็ต

 

1. มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด

2. ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน มีสิทธิขอคืนภาษีได้ แนะนำผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับบัยชีธนาคารที่ขอคืน

 

 

 


2. มีบ้าน/คอนโด/ที่ดินให้เช่าทรัพย์สินอื่น 

ผู้มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ได้แก่ บ้าน ห้องพัก คอนโดมิเนียม ที่ดิน ยานพาหนะ เป็นต้น

 

รายละเอียด :

คนโสด มีรายได้จากการให้เช่า และหรือรวมกับรายได้อื่นตลอดปี 2563 เกิน 60,000 บาท

คนมีคู่ มีรายได้จากการให้เช่า และหรือรวมกับรายได้อื่นตลอดปี 2563 เกิน 120,000 บาท (ไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้ง 2 ฝ่ายรวมกัน)

 

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ทางอินเทอร์เน็ต

 

1. มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด

2. ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน มีสิทธิขอคืนภาษีได้ แนะนำผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับบัยชีธนาคารที่ขอคืน

 

 


3. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 

ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ได้แก่ แพทย์ พยาบาลประกอบโรคศิลป์ ทนายความ นักกฎหมาย นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร นักประณีตและศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ๆ 

 

รายละเอียด :

คนโสด มีรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ และหรือรวมกับรายได้อื่นตลอดปี 2563 เกิน 60,000 บาท

คนมีคู่ มีรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ และหรือรวมกับรายได้อื่นตลอดปี 2563 เกิน 120,000 บาท (ไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้ง 2 ฝ่ายรวมกัน)

 

 

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ทางอินเทอร์เน็ต

 

1. มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด

2. ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน มีสิทธิขอคืนภาษีได้ แนะนำผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับบัยชีธนาคารที่ขอคืน

 

 

 

5. นักกีฬาอาชีพ 

ผู้มีรายได้จากการเป็นนักกีฬาอาชีพ ได้แก่ นักฟุตบอล นักวอลเล่ยืบอล นักมวย นักฟุตบอล เป็นต้น

 

 

รายละเอียด :

คนโสด มีรายได้จากการเป็นนักกีฬาอาชีพ และหรือรวมกับรายได้อื่นตลอดปี 2563 เกิน 60,000 บาท

คนมีคู่ มีรายได้จากการเป็นนักกีฬาอาชีพ และหรือรวมกับรายได้อื่นตลอดปี 2563 เกิน 120,000 บาท (ไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้ง 2 ฝ่ายรวมกัน)

 

 

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ทางอินเทอร์เน็ต

1. มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด

2. ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน มีสิทธิขอคืนภาษีได้ แนะนำผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับบัยชีธนาคารที่ขอคืน

 

 

 


6. ขายสินค้า/ขายออนไลน์

การขายสินค้า/ขายออนไลน์ ได้แก่ สินค้าแฟชั่น อาหารเสริม อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก เครืองสำอาง อุปกรณ์กีฬา เครื่องดื่ม เป็นต้น

 

 

รายละเอียด :

คนโสด มีรายได้จากการขายสินค้า/ขายออนไลน์ และหรือรวมกับรายได้อื่นตลอดปี 2563 เกิน 60,000 บาท

คนมีคู่ มีรายได้จากการขายสินค้า/ขายออนไลน์ และหรือรวมกับรายได้อื่นตลอดปี 2563 เกิน 120,000 บาท (ไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้ง 2 ฝ่ายรวมกัน)

 

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ทางอินเทอร์เน็ต

1. มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง