TQRประกันภัยต่อฮิต 9เดือนกำไรผงาด80%

TQRประกันภัยต่อฮิต 9เดือนกำไรผงาด80%
ทันหุ้น
17 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:30 )
22
TQRประกันภัยต่อฮิต 9เดือนกำไรผงาด80%

ทันหุ้น –TQR นายหน้าประกันภัยต่อ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ ในราคา IPO ที่ 5.10 บาท พร้อมโชว์ผลงาน 9 เดือนปี 2563 กำไรพุ่ง 79.54% ที่ 68.62 ล้านบาท จากรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นเป็น 158.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 58.85% จากปีก่อน

 

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR เปิดเผยว่า สำหรับงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 68.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.54% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 38.22 ล้านบาท จากรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งเป็นผลโดยหลักจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่ม ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ที่เพิ่มขึ้น โดย 9 เดือนปี 2563 มีรายได้รวมที่ 158.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.85% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 99.89 ล้านบาท

 

ส่วนไตรมาส 3/2563 มีกำไรสุทธิ 23.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.90% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10.19 ล้านบาท อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 9 เดือนปี 2563 ที่ 54.03% อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 33.46% และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 67.76% ในงวดดังกล่าว

 

*ระดมทุนเสริมแกร่งธุรกิจ

 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform) ประมาณ 20 ล้านบาท โดยใช้ในโครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ ประมาณ 20 ล้านบาท ภายในปี 2565 และ เงินลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 255.7 ล้านบาท ภายในปี 2566

 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจให้มีการเติบโตมากขึ้น รวมทั้งมีฐานทุนที่มั่นคงยิ่งกว่าเดิม ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และด้วยแนวโน้มของธุรกิจที่ยังสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต จากความต้องการด้านการประกันภัยต่อสูงขึ้น

 

*ราคา IPO เหมาะสม

 

ขณะที่ราคา IPO ที่ 5.10 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท และด้วยผลประกอบการที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง และมีแนวโน้มธุรกิจที่จะเติบโตต่อเนื่องในอนาคต สอดรับกับ New Normal ในปัจจุบัน และจากการโรดโชว์ที่ผ่านมาได้รับความสนใจการนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อยเป็นจำนวนมาก จึงมั่นใจว่า จะเป็นอีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากจากนักลงทุน

 

อนึ่ง TQR มีจุดเด่นคือการเป็นหุ้นธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบครบวงจรที่มีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านประกันภัยต่อและประกันภัยมากกว่า 20 ปี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ที่สำคัญคือมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ผลประกอบการขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่คู่ค้าด้วย อีกทั้งยังอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอุตสาหกรรมได้อีกมาก

 

ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพของ TQR สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมได้ สอดคล้องกับจำนวนสัญญาประกันภัยต่อที่ผ่าน TQR เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายเป็นอย่างดี จึงทำให้ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง