CMCF เตรียมขายหุ้น IPO 187.50 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่ง

CMCF เตรียมขายหุ้น IPO 187.50 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่ง
TNN Wealth
23 กันยายน 2564 ( 17:25 )
173
CMCF เตรียมขายหุ้น IPO 187.50 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่ง

นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต (CMCF) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมพร้อมเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 187,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) แล้ว


สำหรับหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย CH Group Capital Limited จำนวนไม่เกิน 62,500,000 หุ้น


บมจ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต (CMCF) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสูญญากาศ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป (Pet Food) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูปอาหารทะเล (By Product) เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วโลก โดยธุรกิจหลักแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่


1.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสูญญากาศ ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้หลักกว่า 80% ของรายได้จากการขายรวม


2.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป (Pet Food)


3.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ


4.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูปอาหารทะเล (By Product) ได้แก่ ปลาป่นเพื่อเป็นอาหารปศุสัตว์


นอกจากนี้ทางบริษัทได้วางกลยุทธ์การเติบโต โดยปัจจุบันเน้นการปรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มอาหารสัตว์ระดับพรีเมี่ยมที่มีการแข่งขันด้านตลาดน้อยกว่าตลาดอื่นๆ ที่มีวัตถุดิบหลัก อาทิ อกไก่ เนื้อปลาแซลม่อน เนื้อปลาทูน่า น่องไก่ เพื่อผลิตอาหารสัตว์ประเภทแมวและสุนัข เป็นต้น โดยปัจจุบันผู้เลี้ยงสัตว์ให้ความสำคัญกับคุณภาพอาหารค่อนข้างมาก ในประเทศสหรัฐ ตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรป


บริษัทมีแผนจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และรายได้จากอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มให้มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าสัดส่วนรายได้จะเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 30% จากปัจจุบันที่ราว 20% เพื่อทำให้อัตราการทำกำไรมีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้น พร้อมกันนี้ยังเป็นการลดการแข่งขันในผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าอื่นๆที่มีอัตราการเติบโตราว 5% ต่อปี แต่การแข่งขันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมาก


ด้านนายสมบูรณ์ โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน CMCF กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตในประเทศ 2 แห่ง ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสูญญากาศ อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อื่นๆ และโรงงานผลิตปลาป่นเพื่อเป็นอาหารปศุสัตว์ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อย รวมถึง โรงงานแปรรูปและจำหน่ายปลาทูน่าตัดแต่งแช่แข็งในอินโดนีเซียภายใต้การดำเนินงานของ LSS


ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าภายในโรงงาน จนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลต่างๆ รวมถึงคำนึงถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงเกิดเทรนด์การบริโภคอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสูญญากาศ ที่ใช้วัตถุดิบจากการทำประมงอย่างยั่งยืน (Sustainable Seafood) การทำประมงที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


โดย Grand View Research องค์กรด้านการวิจัยระดับโลก ประเมินว่าในปี 62 อุตสาหกรรมปลาทูน่าแปรรูปทั่วโลกมียอดขายรวม 11,721 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเพิ่มขึ้นเป็น 17,331.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 70 หรือเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง