รีเซต

"มนัญญา" สั่งอ.ส.ค. ลดราคานม 25% หวังช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฝ่าโควิด

"มนัญญา" สั่งอ.ส.ค. ลดราคานม 25% หวังช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฝ่าโควิด
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 02:00 )
98
"มนัญญา" สั่งอ.ส.ค. ลดราคานม 25% หวังช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฝ่าโควิด

“มนัญญา” สั่งอ.ส.ค. ลดราคานม 25% หวังช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฝ่าโควิด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหาแนวทางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 ว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประสบปัญหาจำหน่ายน้ำนมดิบน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการแปรรูปลดการรับซื้อตามสภาวะเศรษฐกิจ ประชาชนมีกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง จึงมีมติที่ประชุมให้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นำผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ขนาด 200 มิลลิลิตร ทุกรสชาติจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการทุกจังหวัดในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาในท้องตลาดประมาณ 25% โดยแต่ละหน่วยงานสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการและร่วมกันปฎิบัติโดยมอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประสานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดซื้อผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. เพื่อจัดรวมในชุดยังชีพที่กระทรวงมหาดไทยจะแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้กักกันตนทั้งในสถานที่รัฐจัดให้และที่พำนักอยู่บ้าน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือแจ้งเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้ว รวมทั้งจะจำหน่ายราคาพิเศษให้แก่หน่วยราชการต่าง ๆ มูลนิธิ และผู้ประสงค์ซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

“โครงการนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติและยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งนมยูเอชทีเป็นนมที่มีอายุการเก็บรักษานานโดยไม่ต้องแช่เย็น” นางสาวมนัญญา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง