รีเซต

ก.เกษตรฯ เล็งอัด 5 แพ็คเกจใหญ่ เข้ากนย. หวังช่วยยางทั้งระบบ

ก.เกษตรฯ เล็งอัด 5 แพ็คเกจใหญ่ เข้ากนย. หวังช่วยยางทั้งระบบ
มติชน
15 เมษายน 2563 ( 12:36 )
66
ก.เกษตรฯ เล็งอัด 5 แพ็คเกจใหญ่ เข้ากนย. หวังช่วยยางทั้งระบบ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบไปในทุกภาคส่วน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในส่วนของยางพารานั้น ทางกระทรวงเกษตรฯ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เร่งหามาตรการต่าง ๆ และได้นัดประชุมคณะกรรมการ กยท. กรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพารา

 

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการฯได้เห็นชอบให้ดำเนินการใน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการประกันรายได้ระยะที่ 2 งบประมาณ 42,000 ล้านบาท 2.โครงการพัฒนาความร่วมมือการผลิตและการตลาดภาคอุตสาหกรรมยางพารา งบประมาณ 11.3 ล้านบาท 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท 4.โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท และ 5.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ วงเงิน 20,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ทาง กยท. จะรีบดำเนินการเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ เพื่อพิจารณาต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง