รีเซต

คณะสงฆ์กรุงเก่าร่วมลำไทรช่วยผู้สูงอายุผู้ยากไร้

คณะสงฆ์กรุงเก่าร่วมลำไทรช่วยผู้สูงอายุผู้ยากไร้
77ข่าวเด็ด
15 พฤษภาคม 2563 ( 04:19 )
103
คณะสงฆ์กรุงเก่าร่วมลำไทรช่วยผู้สูงอายุผู้ยากไร้

 

-คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ ต.ลำไทรอำเภอวังน้อย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูภาวนารัตนพิสุทธิ์ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว อำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นางจินตนา ทับทิมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกัน มอบเครื่อง อุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในเขตปกครองสงฆ์อำเภอบางไทร โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ จำนวน  20  ราย

 

 

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนองพระดำริ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งในยามบ้านเมืองประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ให้วัดที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้ มอบหมายให้พระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะสงฆ์ ร่วมกับทางฝ่ายบ้านเมือง ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวังน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณา ครอบครัวของประชาชนที่รับความเดือดร้อน ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ออกบริการประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตบริการของวัด ด้วยการแจกอาหารสด อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้กับประชาชน  ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชน เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง