รีเซต

'ก.เกษตรฯ'​ เตรียมช่วยเกษตรกร 10 ล้านทะเบียน 5,000 บาท นาน 3 เดือน

'ก.เกษตรฯ'​ เตรียมช่วยเกษตรกร 10 ล้านทะเบียน 5,000 บาท นาน 3 เดือน
มติชน
22 เมษายน 2563 ( 20:14 )
266
1
'ก.เกษตรฯ'​ เตรียมช่วยเกษตรกร 10 ล้านทะเบียน 5,000 บาท นาน 3 เดือน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอให้ คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เสนอให้ช่วยเหลือเกษตรกรตามตามทะเบียนเกษตรกรที่มีอยู่ 9-10 ล้านทะเบียน ทะเบียนละ 5,000 บาทนาน 3 เดือน ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

ทั้งนี้ แม้หลายฝ่ายจะระบุว่าเกษตรกรเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่หากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่แล้ว หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะไม่ธรรมเมื่อเทียบกับอาชีพกลุ่มอื่น
ทั้งนี้มีเกษตรกรบางกลุ่มที่ไปขึ้นทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน แล้วถูกดีดออกจากบัญชีการช่วยเหลือนั้น กระทรวงเกษตรฯได้ชี้แจงกับคณะกรรมการว่า ควรเปิดโอกาสเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของครัวเรือนให้อุธรณ์และรับเงิน 5,000 บาทดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ประกอบอาชีพ ค้าขาย หรือขับแท๊กซี่จริง เพราะสืบเนื่องจากการขึ้นทะเบียนของกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มพืช ระบุให้ขึ้นเป็นครัวเรือน แล้วมีรายชื่อสมาชิก จึงถูกตีความหมายรวมถึงเป็นเกษตรกรไปด้วย ประมาณ 10 ล้านคน อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ เห็นด้วยที่บัญชีของกระทรวงการคลังดีดรายชื่อเกษตรกรที่เป็นเจ้าของทะเบียน ซึ่งมีประมาณ 3-4 ล้านคนออก เพื่อที่กระทรวงเกษตรฯจะช่วยเหลือเอง

“ต่อไปนี้การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรฯในมาตรการดังกล่าวจะช่วยตามรายทะเบียนที่มีประมาณ 9-10 ล้านทะเบียนเท่านั้น ไม่นับเป็นราย ซึ่งจะมีมากกว่า 16-17 ล้านราย แบ่งเป็น ที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตร 6.1 ล้านทะเบียน ประมง ไม่เกิน 1 ล้านทะเบียน ปศุสัตว์ 3 ล้านทะเบียน ซึ่งจะอัพเดททุกรอบการผลิต” นายอนันต์กล่าว

นายอนันต์ กล่าวว่า การช่วยเหลือดังกล่าว เป็นภาวะที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกร ทั้งชาวสวนปาล์ม ยาง ข้าว มันสำปะหลัง ซึ่งยังเดินหน้าตามการประกันรายได้ต่อไป นอกจากนี้ เกษตรกรอาจได้รับมาตรการฟื้นฟูเพิ่ม ในกรณีที่ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ ที่เป็นมาตรช่วยเหลือปกติตามสถานการณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง