รีเซต

'พด.' เร่งสร้างอาชีพให้เกษตรกร​ รับมือผลกระทบโควิด

'พด.' เร่งสร้างอาชีพให้เกษตรกร​ รับมือผลกระทบโควิด
มติชน
23 เมษายน 2563 ( 04:00 )
29
'พด.' เร่งสร้างอาชีพให้เกษตรกร​ รับมือผลกระทบโควิด

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.)​ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 สถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร กรมพัฒนาดินซึ่งมีภารกิจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและเกษตรกรที่กลับคืนถิ่นเพื่อทำการเกษตร จึงมีแนวทางการสนับสนุนการสร้างอาชีพเกษตรกรรมที่มั่นคงให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน​ ได้สนับสนุนด้านการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อทำการเกษตรมีความปลอดภัยด้านอาหาร อนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินที่มีปัญหาและเสื่อมโทรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรและการผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมของประเทศ โดยเน้นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ

 

นายสถาพร กล่าวต่อว่า โดยกรมพัฒนาที่ดินมี อาทิ สนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร​ (ลบ.ม.)​ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ สามารถลดความเสี่ยงการขาดน้ำได้ในระยะฝนทิ้งช่วง และเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี สำหรับในปี 2563 มีเป้าหมายการดำเนินงานตามแผน 40,000 บ่อ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเกษตรกรแจ้งความประสงค์ต้องการแหล่งน้ำในไร่นาเป็นจำนวนมาก กรมฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากงบปกติ เป็นจำนวน 5,512 บ่อ รวมเป็นเป้าหมายดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้กับเกษตร จำนวน 45,512 บ่อ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม จากแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินดังกล่าวสามารถสนับสนุนการสร้างอาชีพเกษตรกรรมที่มั่นคงให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ เป็นการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ทำให้สามารถผลิตอาหารที่มีความหลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเพียงพอ และมีความปลอดภัยต่อชีวิต เพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือนและส่วนที่เหลือก็สามารถจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง