TrueID

ผู้นำ IMF ย้ำ 4 ประการ ร่วมมือคุมโควิด-19 หนุนฟื้นฟูศก. โลก

ผู้นำ IMF ย้ำ 4 ประการ ร่วมมือคุมโควิด-19 หนุนฟื้นฟูศก. โลก
Xinhua Thai
7 ธันวาคม 2564 ( 20:44 )
55
ผู้นำ IMF ย้ำ 4 ประการ ร่วมมือคุมโควิด-19 หนุนฟื้นฟูศก. โลก

ข่าววันนี้  คริสตาลินา จอร์จีวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ (IMF) เรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขณะที่โรคโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอไมครอนแพร่ระบาดไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก"เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่อาจเผชิญภัยเสี่ยงหลายประการ อาทิ สถานการณ์การระบาดใหญ่ที่ไม่แน่นอน หลังพบเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ใหม่ และแนวโน้มภาวะเงินเฟ้อ" จอร์จีวาระบุในแถลงการณ์ หลังสิ้นสุดการประชุมสัมมนาโต๊ะกลม "1+6" ครั้งที่ 6 ซึ่งหน่วยงานรัฐจีนเป็นผู้จัดขึ้นทางออนไลน์"การจะแก้ไขปัญหาความท้าทายเหล่านี้ เราต้องดำเนินนโยบายเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด จำกัดผลกระทบ และเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจโลก" จอร์จีวาระบุ พร้อมย้ำถึงความร่วมมือระดับโลก 4 ด้านประการแรก ทั่วโลกควรดำเนินการโดยด่วนเพื่อบรรลุข้อเสนอของกองทุนฯ ในการให้ทุกประเทศฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนร้อยละ 40 ภายในสิ้นปี 2021 และร้อยละ 70 ภายในกลางปี 2022ประการที่สอง ทุกประเทศควรร่วมมือกันลดความตึงเครียดทางการค้า และส่งเสริมระบบการค้าระดับพหุภาคี ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่กระตุ้นการเติบโตและสร้างงานประการที่สาม ทั่วโลกควรมีความทะเยอทะยานยิ่งขึ้น เพื่อเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนความพยายามด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ และดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องประการที่สี่ กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งจะต้องการแรงสนับสนุนของประชาคมโลกในกระบวนการฟื้นตัว เนื่องจากมีงบประมาณน้อยลงและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น"การสนับสนุนการฟื้นฟูระดับโลกเป็นภารกิจที่เราต้องทำร่วมกัน" จอร์จีวากล่าว "จีนเป็นเครื่องยนต์หลักในการเติบโตของโลก...การสนับสนุนการเติบโตคุณภาพสูงจึงไม่เพียงช่วยจีนเท่านั้น หากแต่ช่วยโลกด้วย"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง