รีเซต

เปิดขั้นตอน "นำเข้ากัญชา ถูกกฎหมาย" ลงทะเบียนนำเข้าเมล็ดพันธุ์ “กัญชา - กัญชง - กระท่อม” ที่กรมวิชาการเกษตร

เปิดขั้นตอน "นำเข้ากัญชา ถูกกฎหมาย" ลงทะเบียนนำเข้าเมล็ดพันธุ์ “กัญชา - กัญชง - กระท่อม” ที่กรมวิชาการเกษตร
Ingonn
13 มิถุนายน 2565 ( 08:07 )
4.8K
เปิดขั้นตอน "นำเข้ากัญชา ถูกกฎหมาย" ลงทะเบียนนำเข้าเมล็ดพันธุ์ “กัญชา - กัญชง - กระท่อม” ที่กรมวิชาการเกษตร

กัญชาถูกกฎหมาย 2565 ปลดล็อกกัญชา ปลูกกัญชา ไม่ต้องขออนุญาต  สามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์ “กัญชา - กัญชง - กระท่อม” ได้ โดยลงทะเบียนนำเข้ากัญชา ถูกกฎหมาย ที่เว็บกรมวิชาการเกษตร ส่วนประชาชนที่ต้องการซื้อเมล็ดกัญชา สามารถซื้อได้จากร้านที่มีใบอนุญาต สอบถามได้ที่ สายด่วน 1174

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ กษ. เพื่อรองรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ กัญชา กัญชง และกระท่อม สนับสนุนการเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ให้ประชาชนสามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์ของพืชทั้ง 3 ชนิดได้จากทุกประเทศ โดยประเทศต้นทางต้องแนบ “ใบรับรองปลอดศัตรูพืช” (PC) และ “ใบรับรองว่าไม่ใช่พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม” (GMO) กำกับมาด้วย โดยจะไม่มีการเก็บเมล็ดตัวอย่างมาสุ่มตรวจอย่างพืชชนิดอื่นเนื่องจากมีราคาสูง แต่จะใช้การติดตามตรวจสอบที่แปลงปลูกหรือแหล่งเพาะพันธุ์จำหน่ายแทน

 

ลงทะเบียนำเข้ากัญชา ถูกกฎหมาย

ลงทะเบียนำเข้ากัญชา >> www.doae.go.th

 

เงื่อนไขนำเข้ากัญชา กัญชง กระท่อม ถูกกฎหมาย

  1. ผู้นำเข้าหรือผู้รวบรวมและจำหน่าย ให้ขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งอนุญาตได้ภายใน 1 วัน
  2. นักวิจัย นักพัฒนา นักปรับปรุงพันธุ์ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรได้
  3. ประชาชนที่ต้องการซื้อเมล็ดไปปลูกขอให้ซื้อจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร
  4. ร้านจะต้องแสดงใบอนุญาตให้ผู้ซื้อเห็นได้ด้วย

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ One Stop Service กรมวิชาการเกษตร โทร. 1174

 

 

 

ข้อมูล เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง