ส่อง “ชุดตรวจโควิด” ไทยทำเอง จากหมอจุฬาฯ และหมอศิริราช ใช้งานง่าย ราคาถูก

ส่อง “ชุดตรวจโควิด” ไทยทำเอง จากหมอจุฬาฯ และหมอศิริราช ใช้งานง่าย ราคาถูก
Ingonn
16 กรกฎาคม 2564 ( 12:20 )
295
ส่อง “ชุดตรวจโควิด” ไทยทำเอง จากหมอจุฬาฯ และหมอศิริราช ใช้งานง่าย ราคาถูก

 

ความเก่งของหมอไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ เมื่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้เข้าถึงการตรวจโควิด-19 ด้วยราคาการซื้อที่ไม่แพง และมีคุณภาพ สามารถใช้เองง่ายๆที่บ้าน ในช่วงที่ยอดโควิด-19 ทวีความรุนแรง

 

 

วันนี้ TrueID จึงจะพามารู้จัก “ชุดตรวจโควิด-19” จากทั้ง 2 สถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย ว่ามีนวัตกรรมรูปแบบอย่างไรบ้าง และจะได้เริ่มใช้เมื่อไหร่

 

 


ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ‘ศิริราช’

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดตัวผลการศึกษา "นวัตกรรมชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" ได้พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรค โควิด-19 ที่มีราคาถูก ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว เป็นผลสำเร็จ และผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว โดยมีโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด เป็นบริษัทผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตและจำหน่าย ซึ่งเป็นชุดตรวจโดยคนไทยและผลิตในประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวจากรายชื่อ 24 บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากอย.

 

 

จุดเด่น


1.ชุดตรวจแบบง่ายและรวดเร็วด้วยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี (immunochromatographic assay) เพื่อตรวจหาโปรตีนที่จำเพาะของเชื้อไวรัสในตัวอย่างหลังโพรงจมูกจากผู้ป่วย ด้วยวิธีที่ให้ผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ มีความไว 96% ความจำเพาะ 100% โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

 


2.ใช้เวลาในการทดสอบเพียง 15 นาที

 


3.ชุดตรวจนี้สามารถฆ่าไวรัสได้ภายใน 1 นาที ทำให้ไม่ส่งผลต่อการกระจายของเชื้อโรคเมื่อทำการตรวจในภาคสนาม

 

 

 

ผลิตและเริ่มขายเมื่อไหร่


หลังจากได้รับการอนุมัติจาก อย.แล้ว บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด จะดำเนินกำลังการผลิต 1 แสนชุด ในเดือนกรกฎาคมนี้ และในเดือนสิงหาคมจะสามารถผลิตได้อีก 2 แสนชุด 

 

 

การผลิตในล็อตแรกจะเป็นชุดตรวจโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Professional Use) เพื่อให้โรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือโรงพยาบาลในชนบทสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก 

 

 

ส่วนชุดตรวจสำหรับประชาชนทั่วไป (Home Use) อยู่ในระหว่างการปรับรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและสะดวก เหมาะสมสำหรับคนทั่วไป คาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ในเดือนสิงหาคม 

 

 

 

ราคาชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ‘ศิริราช’


กำหนดราคาขายคาดว่าจะไม่เกินชุดละ 250-300 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้

 

 

 

 


“COVID-19 SCAN” จากจุฬาฯ


ชุดตรวจโควิด-19 COVID-19 SCAN เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาเชิงระบบ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านชีววิทยาเชิงระบบ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภายใต้การสนับสนุนการวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภาคเอกชน อาทิ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) และเงินบริจาคจากภาคประชาชนผ่านโครงการเทใจดอทคอม 

 

 

ด้วยหลักเกณฑ์ของการคัดกรอง หากตรวจพบผลบวกจากชุดตรวจ COVID-19 SCAN จะถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องยืนยันผลด้วย real-time PCR อีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือในการแปลผล บุคคลทั่วไปไม่สามารถนำชุดน้ำยาไปตรวจด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการภายใต้ความควบคุมดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์

 

 

มีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกมีความจำเพาะ 100% ความไว 96.23% และมีความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัย 98.78% ใกล้เคียงกับเทคนิค Real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน ชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 “COVID-19 SCAN” นี้สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้น้อยที่สุดอยู่ที่ประมาณ 2,000 copies/mL

 

 


COVID-19 SCAN ใช้น้ำลายหาเชื้อโควิด


ชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 “COVID-19 SCAN” สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ เช่น ตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจ (Nasopharyngeal swab/Throat swab) หรือตัวอย่างน้ำลาย ที่ผ่านกระบวนการสกัดสารพันธุกรรม และการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมภายใต้อุณหภูมิเดียว (isothermal amplification) ซึ่งสะดวกมากกว่าการเก็บตัวอย่างแบบ swab ทำให้สามารถตรวจได้บ่อยครั้งมากขึ้น 

 

 

จากนั้นตรวจหาสารพันธุกรรมได้อย่างจำเพาะ ด้วยระบบ CRISPR-Cas12a หากสิ่งส่งตรวจนั้นพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 จะเกิดการเรืองแสงภายใต้เครื่องกำเนิดแสงสีฟ้า (Blue light transilluminator)

 

 

 

จุดเด่น


1.ประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงวิธีมาตรฐาน Real-time PCR 

 


2.ทำได้ง่าย ใช้เวลาตรวจน้อยกว่า 2 ชั่วโมง ราคาไม่แพง

 


3.สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการได้สะดวก

 


4.สามารถเพิ่ม-ลดกำลังการตรวจได้ตามความเหมาะสม

 


5.ใช้กับตัวอย่างน้ำลายได้ ซึ่งการใช้ตัวอย่างน้ำลาย มีข้อดีคือ สะดวกมากกว่าและระคายเคืองจากการเก็บตัวอย่างน้อยกว่าการ swab ทำให้สามารถตรวจได้บ่อยครั้งมากขึ้น

 


6.หากตรวจพบผลบวกจากชุดตรวจ COVID-19 SCAN จะถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องยืนยันผลด้วย real-time PCR อีกครั้ง

 

 


เริ่มใช้งานจริงแล้ว


ปัจจุบันได้มีการนำ COVID-19 SCAN ไปใช้คัดกรองผู้มีความเสี่ยงแล้ว ณ หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับชุดตรวจโควิด-19 จากฝีมือคนไทย ซึ่งมีทั้งแบบ Antigen Test Kit และแบบที่ใช้ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้ทราบผลการติดเชื้อโควิดได้รวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถช่วยการคัดกรองความเสี่ยงจากประชาชนที่ติดเชื้อโควิดได้ ใครสนใจตัวไหน อย่าลืมไปลองใช้บริการกัน

 

 

 

 

ข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง