รีเซต

เช็กเลย! "ไทยร่วมใจ" เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด ปรับแผนฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคก่อน

เช็กเลย! "ไทยร่วมใจ" เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด ปรับแผนฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคก่อน
Ingonn
16 กรกฎาคม 2564 ( 09:07 )
5.1K
เช็กเลย! "ไทยร่วมใจ" เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด ปรับแผนฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคก่อน

เพจ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ได้โพสต์ข้อความนัดหมาย เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 - 59 ปี เนื่องจากแผนจัดสรรวัคซีนโควิดที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงปรับแผนเร่งฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเพียงกลุ่มเดียวก่อน

 

 

โดยทางไทยร่วมใจ ได้ชี้แจงต่อสถานการณ์การปรับเปลี่ยนนัดหมายฉีดวัคซีนไว้ 2 เรื่องหลัก คือแถลงการณ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ และแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องวัคซีน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

แถลงการณ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ

 

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับแผนการกระจายวัคซีนเป็นเร่งฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเพียงกลุ่มเดียว ก่อนกลุ่มเป้าหมายอื่น เพื่อให้บรรสุตามแผนดังกล่าว ไทยร่วมใจ จึงเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 17 กรกฎาคม 2504) ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและสามารถเดินทางมาศูนย์ฯ ฉีดได้ ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. ที่เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com, แอปฯ เป๋าตังหรือ ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการเริ่มฉีดวัคซีน วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 

 

สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 - 59 ปี ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบไทยร่วมใจมีความจำเป็นต้องเลื่อนฉีดวัคซีน จากเดิมตามแผนเมื่อเดือนพฤษภาคมเนื่องจากแผนการจัดสรรวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไทยร่วมใจ ขอยืนยันว่า หากได้รับจัดสรรวัคซีนมาให้กลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 - 59 ปี จะเร่งฉีดให้กับผู้ลงทะเบียนตามลำดับวันที่ลงทะเบียนทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สอบถามการลงทะเบียน โทร.สายด่วนวัคซีน 1516 (เวลา 8.00-18.00 น.) 15 กรกฎาคม 2564

 

 

 

 

แถลงการณ์ชี้แจงเรื่องวัคซีน

 

จากแผนการกระจายวัคซีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงสุด ได้รับนโยบายเร่งฉีดประชาชนให้ได้ทุกกลุ่มเดือนละ 2.5 ล้านคน เพื่อให้บรรจุตามแผนกระจายวัคซีน ระบบไทยร่วมใจ จึงได้เปิดให้ผู้ที่มีอายุ 18 - 59 ปี ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเพิ่มจากระบบหมอพร้อมที่เปิดลงทะเบียน เฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค แต่ที่ผ่านมาระบบไทยร่วมใจ ได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เพื่อฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 18 - 59 ปี เพียง 200,000 โดส เท่านั้นจึงไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามแผนเดิม

 

 

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดสรรวัคซีน AstraZeneca 500,000 โดส มาให้ กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบริการฉีดให้กับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในพื้นที่ กรุงเทพมหานครที่สามารถเดินทางมายังศูนย์ฉีดวัคซีนของระบบไทยร่วมใจทั้ง 25 แห่งได้ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เพื่อความปลอดภัย ควรฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล

 

 

หาก กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มผู้มีอายุ 18 - 59 ปี ที่ได้ลงทะเบียนจองผ่านระบบไทยร่วมใจ จะเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับทุกคนโดยเร็วที่สุด โดยท่านจะได้รับการแจ้งและบริการฉีด ณ สถานที่เดิม ตามลำดับวันที่ลงทะเบียน

 

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง