ลพบุรี แล้งหนักระดับวิกฤต ลุ่มน้ำแห้งขอด ไม่มีน้ำไหลผ่านมา 1 เดือน

ลพบุรี แล้งหนักระดับวิกฤต ลุ่มน้ำแห้งขอด ไม่มีน้ำไหลผ่านมา 1 เดือน
ข่าวสด
21 มิถุนายน 2564 ( 16:47 )
16
ลพบุรี แล้งหนักระดับวิกฤต ลุ่มน้ำแห้งขอด ไม่มีน้ำไหลผ่านมา 1 เดือน

 

ลพบุรี แล้งหนักระดับวิกฤต ลุ่มน้ำแห้งขอด ไม่มีน้ำไหลผ่านมา 1 เดือน 7,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน ผลิตน้ำประปาไม่ได้

 

 

21 มิ.ย. 2564 - ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.ลพบุรี ยังคงขยายวงกว้าง โดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำบางขาม อ.บ้านหมี่ ตลอดสายน้ำความยาวกว่า 25 กิโลเมตร ไม่มีน้ำไหลผ่านมากว่า 1 เดือนแล้ว ทำให้ปริมาณน้ำดิบ เพื่อผลิตประปาให้หลายหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค

 

 

 

นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์น้ำในแม่น้ำบ้างขาม ในพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.มหาสอน ต.บางพึ่ง ต.บ้านชี และ ต.บางขาม อ.บ้านหมี่

 

 

ซึ่งภาพจากมุมสูงจะเห็นได้ว่าขณะนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำบางขามลดระดับลงจนถึงจุดวิกฤต จนบางช่วงสามารถเดินข้ามได้แล้ว เนื่องจากภาคกลาง มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ถึง 37% โดยเฉพาะในช่วง ของเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2564 จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชุมชนสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งไม่สามารถผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ทั้ง 4 ตำบลได้แล้ว ประชาชนราว 7,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน

 

 

 

 

เบื้องต้น กรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานชลประทานที่ 10 เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่ปากคลองส่งน้ำ 13 ขวา ช่วยเหลือประปา หมู่ 1หมู่ 2 ต.มหาสอน และประปา หมู่ 3 ต.สนามแจง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง ที่ปากคลอง Waste Way บ้านกล้วย เพื่อเร่งสูบทอยน้ำจาก คลองชัยนาท – ป่าสัก เติมแม่น้ำบางขาม พร้อมทั้งกำหนดรอบเวร หลังสูบน้ำเข้าสู่แม่น้ำบางขามแล้ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนาข้าว ในพื้นที่ 4 ตำบล ประมาณ 30,000 ไร่

 

 

พร้อมทั้งเร่งดำเนิน โครงการขุดลอกแม่น้ำบางขาม เพื่อแก้ปัญหาในระยาย โดยระยะที่ 1 ความยาว 14 กโลเมตร กว้าง 40 เมตร ลึก 3 เมตร พร้อมแก้มลิง 3 แห่ง ขณะนี้จัดทำแบบขุดลอกและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว หากได้รับงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อขุดลอกแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำบางขาม ได้กว่า 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง