รีเซต

เปิดเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ ”ถ้ำพระยานคร”

เปิดเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ ”ถ้ำพระยานคร”
77ข่าวเด็ด
29 มิถุนายน 2563 ( 03:45 )
137
เปิดเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ ”ถ้ำพระยานคร”

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จัดกิจกรรมการทดสอบ (Test Run) เตรียมพร้อมการใช้งานของแอปพลิเคชัน “QUEQ” ในการจองเข้าอุทยานแห่งชาติ ทั้ง 155 แห่ง ทั่วประเทศ ก่อนเปิดการท่องเที่ยว New Normal National Park 

นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หน.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยเปิดให้บริการตามช่วงเวลาปกติ และได้มีการจำกัดการรองรับของนักท่องเที่ยวแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้น อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จึงเชิญหน่วยงานต่างๆ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ นายอำเภอสามร้อยยอด ,นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผอ.ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ,นายไพโรจน์ นาครักษา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในชุมชน ผู้ประกอบการร้าค้าหาดบางปู ตำรวจท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมทำการทดสอบรูปแบบและวิธีการการท่องเที่ยว เป็นการซักซ้อมอย่างเต็มรูปแบบ ก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

 

ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นนี้ จะช่วยลดความแออัดของนักท่องเที่ยวและสะดวกต่อการบริหารจัดการภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เช่น การจองเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติล่วงหน้า ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ชื่อ QueQ (คิวคิว) ที่สามารถดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ ios และ android รวมถึงการ Check in ผ่านระบบ “ไทยชนะ” ทั้งก่อนเข้าและออกจากแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ เป็นการทดสอบรูปแบบและระบบต่าง ๆ ให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ทางอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จึงจัดให้มีการซักซ้อมเต็มรูปแบบ เพื่อทดสอบการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ (วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา) ณ บริเวณจุดเก็บค่าบริการหัวเขาเทียน โดยมีการทดสอบ (Test Run) จากผู้ร่วมกิจกรรม ที่จองผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ การแสดงคิวจองให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อชำระค่าบริการอุทยานแห่งชาติ การสแกน QR code ผ่านระบบ “ไทยชนะ” การผ่านจุดคัดกรอง การเข้าไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่มีการจำกัดนักท่องเที่ยว ตามจำนวนที่กำหนดไว้ และการ Check out ผ่านระบบ “ไทยชนะ”


ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดที่ไม่ได้จองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ ก็ยังสามารถมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติได้ตามปกติ แต่จะให้สิทธิ์กับผู้ที่ทาการจองผ่านทางแอปพลิเคชั่น QueQ ก่อน และเมื่อผู้จองผ่านแอปฯ ไม่มาตามเวลาจอง เจ้าหน้าที่จึงจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองผ่านแอปฯ เข้าไปท่องเที่ยวได้ ในรูปแบบร้อยละ 70 และ 30 หมายถึง จะรับนักท่องเที่ยวที่จองผ่านแอปพลิเคชั่น 70% ส่วนอีก 30% คือนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ

นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หน.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวอีกว่าการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ คงต้องตระหนักถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ได้จัดเจ้าหน้าที่พ่นฆ่าเชื้อบริเวณทางขึ้นถ้ำพระยานคร จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเจลและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ตลอดจนการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในช่วงระยะนี้ นักท่องเที่ยวสามารถติดตามได้ตามช่องทาง #ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เฟซบุ๊ก #อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และเพจเฟซบุ๊ก #อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างท่องเที่ยว รับประทานอาหารในจุดที่กำหนดไว้ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะในจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ และลดการใช้พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะและเพื่อป้องกันสัตว์ป่าไปกัดกิน และสาหรับในวันนี้ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ในการเปิดการท่องเที่ยว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทุกเส้นทางของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และเป็นเส้นทางที่สำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ “ถ้ำพระยานคร” ของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ที่ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งจากอดีตพบว่า”ถ้ำพระยานคร” มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายในถ้ำมีปล่องขนาดใหญ่ด้านบนทำให้แสงสาดส่องลงมาถึงภายในถ้ำมีความสว่าง

นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หน.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวว่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี เสด็จประพาสที่ถ้ำพระยานคร เดิมมีหลักฐานปรากฏว่ามีพระมหากษัตริย์เพียง 3 พระองค์ที่เสด็จประพาสกรมศิลปากร ได้ให้ข้อมูลกับอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พร้อมยืนยังยืนเป็นเอกสารว่า มีพระมหากษัตริย์ 5 พระองค์ เสด็จประพาส”ถ้ำพระยานคร”ดังนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จประพาสถ้ำพระยานครเป็นอย่างน้อย 2 ครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสถ้ำพระยานครทั้งหมด4ครั้ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 พระองค์ท่านได้เสด็จไปประทับ ที่พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2469 และได้จารึกพระปรมาภิไธย ย่อ ป.ป.ร. ไว้ที่ผนังถ้ำทางทิศตะวันตกของพลับพลา ซึ่งยังปรากฏให้เห็นอยู่จนถึงวันนี้ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านได้เสด็จที่ถ้ำพระยานคร เป็นการส่วนพระองค์ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่22 มิถุนายน พ.ศ.2501 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2524

สำหรับพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ตั้งอยู่ในถ้ำพระยานคร เป็นพลับพลาทรงจตุรมุข กว้าง2.55เมตร มีความยาว 8 เมตร สูง 2.55เมตร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ได้ทรงโปรดให้สร้างพลับพลาที่ประทับไว้ ในคราวเสด็จประพาสถ้ำพระยานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2433โดยทรงโปรดให้จัดทำขึ้นที่กรุงเทพ ฯ แล้วบรรทุกเรือหาญหักศัตรูขนมาก่อสร้างที่ถ้ำพระยานคร ส่งมาประกอบทีหลังโดยให้พระยาชลยุทธโยธินทร์เป็นนายงานยกขึ้น และพระราชทานามว่า”พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์” โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้า ด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2433 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จารึกพระปรมาภิไธย ย่อ จ.ป.ร. ไว้ที่บริเวณผนังด้านเหนือของพลับพลา  นอกจากนั้นพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ยังเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์เป็นโบราณสถานสำคัญเมื่อปี พ.ศ. 2495

# 77 ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์ (เรื่อง/ภาพ วิมล ทับคง)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง