รีเซต

ทำบุญปีใหม่ แพร่คุมเข้มคัดกรอง9 จุด สกัดโควิด

ทำบุญปีใหม่ แพร่คุมเข้มคัดกรอง9 จุด สกัดโควิด
77ข่าวเด็ด
1 มกราคม 2564 ( 02:54 )
58
ทำบุญปีใหม่ แพร่คุมเข้มคัดกรอง9 จุด สกัดโควิด

เวลา07.00 น.วันที่ 1 มกราคม. เทศบาลเมืองแพร่จัดให้มีประเพณีทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตลอด โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นองค์ประธานคณะสงฆ์ นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การจัดงาน ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ปีนี้ เทศบาลเมืองแพร่ไม่งดกิจกรรมแต่ตั้งจุดคัดกรองประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อ covid19 อย่างเข้มงวด เส้นทางที่เข้าสู่บริเวณงานจะมีการตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิลงทะเบียนไทยชนะ ทุกจุด เพื่อความปลอดภัย ของผู้มาร่วม ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

 

 

พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ให้พรปีใหม่เน้นหนักว่า ปีใหม่นี้ เชื้อไวรัส โควิด19 จะหมดไป ทุกคนควรตั้งอยู่ใน ความไม่ประมาท มีสติทุกลมหายใจต้องพิจารณาถ้าขาดสติก็จะเกิดปัญหา. สติสัมปชันยะรู้ตัว จะทำให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน การทำบุญปีใหม่ถือเป็นกุศลกรรมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี. ในปี2564 ให้ทุกคนตั้งจิตพิจารณาลดละเลิกสิ่งไม่ดี คนจะถึงความสุขได้ ดับทุกข์ดับร้อนได้เพราะมีศีล

 

 

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ขึ้นกล่าวให้พรชาวจังหวัดแพร่ ว่าในปีใหม่นี้จังหวัดแพร่ถือเป็นโอกาสดี ที่ ไวรัสโควิด19 ยังไม่ระบาดในจังหวัดแพร่ทำให้ สามารถจัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ครั้งนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนทุกคนก็ควร ยึดหลักธรรมะ ที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดแพร่ได้ให้พร คือการมีสติ สัมปชัญญะ ในการทำงานทุกขณะจิตรทำให้เรารอดพ้นอันตรายทั้งปวงได้โดยเฉพราะโควิด19

 

 

นายโชคชัยพนมขวัญนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่าการจัดงานประเพณีในการนี้จังหวัดแพร่ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมทำบุญสืบทอดประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานสาเหตุสำคัญเพราะการ มีวินัย รายการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid 19 การจัดงานครั้งนี้ทางเทศบาลเข้มงวดในเรื่อง การคัดกรองประชาชนที่เข้าสู่บริเวณทำบุญด้วยการวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนชัยชนะ เว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือ ด้วยแอลกอฮอล์ การทำบุญครั้งนี้นอกจากประชาชนจะได้สิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่การทำบุญ แต่ครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองแพร่ จะนำไป สมทบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแพร่

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางจังหวัดแพร่มีจุดอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ตลอดเส้นทางสายหลักและการตั้งจุดตรวจในท้องถิ่น ทุกหมู่บ้าน ไม่เฉพาะการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เท่านั้น แต่ยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจผู้ที่เดินทางเข้ายังหมู่บ้านถ้าพบว่า เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยง ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการ ควบคุมต่อไป. การเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดแพร่ ขณะนี้ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ส่วนการจราจรในการเดินทางตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคมมาจนถึงปัจจุบันมีการจราจรคล่องตัวเนื่องจากสภาพถนนที่เป็น 4 ช่องทางจราจรเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดแล้วและการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเชื่อว่าจำนวนอุบัติเหตุจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง