รีเซต

มว. ชวนสถานพยาบาลส่งเครื่องวัดอุณหภูมิตรวจฟรี! ร่วมสกัดโควิด-19

มว. ชวนสถานพยาบาลส่งเครื่องวัดอุณหภูมิตรวจฟรี! ร่วมสกัดโควิด-19
77ข่าวเด็ด
20 มกราคม 2564 ( 07:54 )
86
มว. ชวนสถานพยาบาลส่งเครื่องวัดอุณหภูมิตรวจฟรี! ร่วมสกัดโควิด-19

กรุงเทพฯ – สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมสนับสนุนมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เชิญชวนสถานพยาบาล ส่งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส เพื่อสอบเทียบฟรี

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อจึงมีความสำคัญ ต่อมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุม เพื่อมิให้เชื้อโรคแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง เครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer) เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพื่อคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อตามสถานพยาบาล ตลอดจนสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งยังมีเครื่องมือเหล่านี้อีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องอย่างเหมาะสม

 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีแนวคิดในการให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบอินฟราเรด (Infrared Forehead Thermometer) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่สถานพยาบาลต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานพยาบาลขนาดเล็กในส่วนท้องถิ่น ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อลงทะเบียนสมัครใช้บริการได้ที่ http://www.nimt.or.th/main/?p=35114 หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2577-5100 ต่อ 2309 คุณสุวัฒนา

 

***หมายเหตุใบรับรองผลการสอบเทียบใช้สำหรับยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือ เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการตรวจรับเครื่องมือได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง