รีเซต

เช็กเลย!เงินกู้ผู้พิการ-ผู้ดูแลคนพิการ ผ่อนชำระ 5 ปีฟรีดอกเบี้ย

เช็กเลย!เงินกู้ผู้พิการ-ผู้ดูแลคนพิการ ผ่อนชำระ 5 ปีฟรีดอกเบี้ย
TNN ช่อง16
24 ตุลาคม 2564 ( 13:40 )
198
เช็กเลย!เงินกู้ผู้พิการ-ผู้ดูแลคนพิการ ผ่อนชำระ 5 ปีฟรีดอกเบี้ย

นนี้ ( 24 ต.ค. 64 )กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดโอกาสให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถ "กู้ยืมเงินทุน" เพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ โดยให้กู้ยืม รายละไม่เกิน 60,000 บาท หรือรายละไม่เกิน 120,000 บาท (พิจารณาเป็นรายกรณี) ผ่อนชำระคืน ภายใน 5 ปี แบบไม่มีดอกเบี้ย สามารถยื่นเรื่องกู้ยืมเงินทุนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://efund.dep.go.th/ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2106 9337 ถึง 40  หรือติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด คลิก https://www.m-society.go.th/more_news.php?cid=146

 

เอกสารประกอบเงินกู้ผู้พิการมีอะไรบ้าง? 

1.บัตรประจำตัวคนพิการ

2.บัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีดูแลกู้แทน)

3.ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแล กรณีผู้ดูแลกู้แทน)

4.สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย

5.รูปถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4*6 นิ้ว

6.หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ (กรณีไม่มีชื่อบนบัตรประจำตัวคนพิการ)

7.แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น

8.หนังสือยินยอมคู่สมรส

9.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ขอกู้

เอกสารของผู้ค้ำประกันมีอะไรบ้าง ?

บุคคลธรรมดา (ที่น่าเชื่อถือ)

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.ทะเบียนบ้าน

3.เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัร

4.แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น

5.หนังสือยินยอมคู่สมรส

กรณีองค์กรค้ำประกัน

1.ข้อบังคับองค์กรคนพิการ

2.บัญชีงบดุลประจำปีล่าสุด

3.รายชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนามแทนองค์กรของผู้ขอกู้

หมายเหตุ : สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณาโดยสามารถยื่นผ่านทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์ในพื้นที่ที่ยื่นกู้ในระบบ 

ขั้นตอนการยื่นกู้มีอะไรบ้าง

1.ลงทะเบียนยื่นคำร้อง

2.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน/สอบข้อเท็จจริง

3.เสนอที่ประชุมพิจารณา

4.แจ้งผลการพิจารณษ

5.นัดทำสัญญา/โอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง