TrueID

โคราชแชมป์ปล่อยกู้พิโกไฟแนนซ์

โคราชแชมป์ปล่อยกู้พิโกไฟแนนซ์
TNN ช่อง16
28 ธันวาคม 2563 ( 16:09 )
49
โคราชแชมป์ปล่อยกู้พิโกไฟแนนซ์

นายพรชัย  ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) มีผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรมว.คลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 896 ราย ใน 73 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 533 ราย รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง 142 ราย  ภาคเหนือ  113 ราย ภาคตะวันออก  63 ราย และภาคใต้  45 ราย  

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนธ.ค.59  ที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จนถึงสิ้นเดือนต.ค.63 ได้มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 368,197 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 9,093.94 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 24,698.57 บาทต่อบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้สำหรับสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์เดือนพ.ย. มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ทั้งสิ้น 868 ราย ใน 75 จังหวัด และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 799 ราย ใน 73 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้เปิดดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา  70 ราย  กรุงเทพมหานคร  60 ราย  และขอนแก่น  49 ราย 

ส่วนสินเชื่อประเภทพิโกพลัส มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกพลัสส  122 ราย ใน 40 จังหวัด  และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 97 ราย ใน 33 จังหวัด  (เพิ่มขึ้น 4 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา และระยอง) โดยจังหวัดที่มีผู้เปิดดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา (15 ราย) อุดรธานี (8 ราย) และอุบลราชธานี (7 ราย)

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมสถานะสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 มียอดสินเชื่อคงค้างจำนวนทั้งสิ้น 162,759 บัญชี คิดเป็นจำนวนเงิน 3,654.89 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อค้างชำระ 1 - 3 เดือน สะสมรวมทั้งสิ้น 22,699 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 548.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น  15% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม และมีสินเชื่อค้างชำระที่เกินกว่า 3 เดือน (NPL) สะสมรวมจำนวน 25,121 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 583.53 ล้านบาท หรือคิดเป็น  15.97% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับยอด NPL ของเดือนก.ย.63 อยู่ที่ 16.25 %  

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังคงดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งนับตั้งแต่เดือนต.ค.-พ.ย. สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่กระทำผิดกฎหมายจำนวนสะสม 7,747 ราย เพิ่มขึ้นจากต.ค. จำนวน 111 ราย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิดดำเนินการได้ทางเว็บไซต์ www.1359.go.th  


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง